Składam podziękowanie za Waszą służbę i zaangażowanie, szczególnie w tych ostatnich dwóch latach, które realizowaliście w bardzo trudnych warunkach zagrożenia epidemicznego, jako skoszarowani podchorążowie. Wykazaliście się hartem ducha i wielką kreatywnością, Wasza pomysłowość jest wzorem dla wielu podchorążych i oficerów Wojska Polskiego. Jesteście godnym wzorem do naśladowania – powiedział sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz podczas uroczystej promocji oficerskiej podchorążych Akademii Marynarki Wojennej.

Warto zaznaczyć, iż nowo promowani oficerowie, a jeszcze wtedy studenci wojskowi, pomimo pandemii przeprowadzili wiele akcji pomocowych dla służby medycznej, dzieci i starszych, organizowali zbiórki żywności i innych artykułów dla najbardziej potrzebujących.

Uroczystość w sobotę 21 sierpnia br., miała miejsce tradycyjnie na pokładzie historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica”. Aktu mianowania dokonał szef Zarządu Morskiego – zastępca Inspektora Marynarki Wojennej kontradmirał Krzysztof Zdonek, który życzył nowo promowanym oficerom, aby przyświecało im poczucie misji. Żebyście nigdy nie stwierdzili, że dokonaliście złego wyboru. Pamiętajcie, że każdy żołnierz ma przełożonego i podwładnych. Szanujcie jednych i drugich, słuchajcie ich rad – zaznaczył.

W trakcie ceremonii odczytano list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który odczytał dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. dyw. Dariusz Łukowski. Natomiast sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz odczytał list od Ministra Obrony Narodowej. Na ręce Rektora-Komendanta AMW wpłynęło także pismo z życzeniami do nowo promowanych oficerów od metropolity Białostockiego – administratora Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ks. arcybiskupa Józefa Guzdka.

Do absolwentów zwrócił się również Rektor-Komendant AMW, który w swoim przemówieniu podkreślił, że przez lata spędzone w Akademii pokazaliście, że jesteście godni stopnia podporucznika. Słowo podporucznik natomiast oznacza powierzyć. Wam również zostaną powierzone zadania, załogi okrętów, żołnierze, a Waszym głównym zadaniem będzie obrona Rzeczypospolitej.

Do promocji na pierwszy stopień oficerski przystąpiło 43 absolwentów, w tym 7 kobiet: 17 z Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego oraz 26 z Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego. Wśród nich są absolwenci 4 kierunków: nawigacji, informatyki, mechaniki i budowy maszyn oraz mechatroniki. Prymusem został ppor. mar. Jakub Pagórski, drugą lokatę zajął ppor. mar. Grzegorz Sidor, a trzecią ppor. mar. Bartosz Stankiewicz.

Prymus otrzymał nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w postaci honorowej broni białej (Pałasz Honorowy Marynarki Wojennej). Absolwentom kończącym studia z II i III lokatą wręczone zostały wyróżnienia odpowiednio od Ministra Obrony Narodowej oraz Rektora – Komendanta AMW. Promocję uświetniła obecność Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Defilada pododdziałów, wraz z absolwentami już jako oficerami, zakończyła ceremonię.

Uroczystość była transmitowana na żywo na kanale YouTube AMW i można ją obejrzeć tutaj

kmdr por. Wojciech Mundt, rzecznik prasowy, szef Wydziału Wychowawczego, Akademii Marynarki Wojennej

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz

Previous

Trzy hektary placu gotowe do użytkowania w Porcie Gdynia rok przed czasem!

Next

LOTOS Gdynia Aerobaltic 2021

Zobacz również