28 października w siedzibie DNV Poland sp. z o.o. odbyło się Spotkanie Informacyjno-Promocyjne (IPM) Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli p. Andrea Lodolo (Prezes) oraz p. Olle Paullson (Product Development Manager) z SEABLY AB stanowiącego część Szwedzkiego Związku Armatorów (Svensk Sjöfart), którzy podzielili się doświadczeniami z zakresu nowych metod zarządzania programami szkoleniowymi przez przedsiębiorców żeglugowych i marynarzy, z użyciem platformy szkoleniowej SEABLY Marketplace.

SEABLY AB uzyskało certyfikację państw flagi m.in. Szwecji, Bułgarii, stara się również o uzyskanie zgód w innych krajach UE, w tym w Polsce.

Z kolei p. Maciej Dudek (prezes RENERGI sp. z o.o.) podzielił się innowacyjnymi rozwiązaniami dot. katalizatorów w kontekście dostosowania wydajności energetycznej siłowni statków do wymagań m.in. MEPC 76, wydanych przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), dot. redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Wymagania MEPC 76 wejdą w życie odpowiednio 1 listopada 2022 r. (w zakresie zmian w załączniku VI do konwencji MARPOL) oraz 1 stycznia 2023 r. (w zakresie EEXI i CII).

Polski Związek Przedsiębiorców Żeglugowych, oprócz Spotkań Informacyjno-Promocyjnych organizuje również seminaria tematyczne on-line gdzie omawiane są bieżące problemy przedsiębiorstw żeglugowych – członków Związku.

Data kolejnego IPM zostanie ustalona z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej w Polsce oraz wymagań sanitarnych z tym związanych.

Tekst: Radosław Stefaniak

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Czas na HUBy w polskiej gospodarce morskiej. W Stoczni CRIST powołano HUBy produkcji statków zeroemisyjnych oraz ICT & IT

Next

Znamy nominowanych do „Kryształowych Żagli”

Zobacz również