Akademia Morska w Szczecinie zwycięzcą konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”, organizowanego już po raz jedenasty przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania.

W jedenastej edycji konkursu w kategorii Najlepsza Polska Uczelnia zwyciężyła Akademia Morska w Szczecinie. Czym wyróżniła się nasza uczelnia? Jak czytamy w uzasadnieniu: „czynnym i innowacyjnym udziałem w tworzeniu międzynarodowej przestrzeni naukowo-badawczej oraz edukacyjnej, zorientowanej głównie na gospodarkę morską”.

Na wyborze zaważyły także takie cechy, jak wielokierunkowość badań naukowych i prace rozwojowe prowadzone przez uczelnie, w oparciu o monitorowanie zmieniającego się otoczenia. To właśnie one wnoszą kluczowy wkład w innowacyjność gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu morskiego.

By podnosić kompetencje zawodowe studentów, odpowiadając na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, a także, by zacieśniać współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, realizujemy projekty stażowe, programy certyfikacji oraz prowadzone są prace nad wdrożeniem kolejnych międzynarodowych akredytacji. Uczelnia stale rozbudowuje bazę laboratoryjną, przygotowując studentów do praktycznego wykorzystania narzędzi i rozwiązań stosowanych w późniejszej pracy, zarówno w polskich, jak i międzynarodowych firmach i instytucjach. Ważnym elementem procesu edukacji są również praktyki programowe.

Jakie perspektywy zawodowe otwiera przed swoimi studentami AMS? Oprócz oczywistych kierunków morskich, gdzie kształcą się nawigatorzy czy mechanicy, na rynku pracy dobrze się mają nasi specjaliści sektora TSL, projektanci statków i jachtów czy informatycy. Warto dodać, że nasz kierunek geodezja i kartografia pod względem pewności późniejszego zatrudnienia w zawodzie (100%) wyróżnił też tegoroczny ranking „Perspektyw”.

Projekt ogólnopolskiego konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” ma na celu ocenę stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania, a także zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami, realizowanymi w sektorze edukacji wyższej.

Tekst: Weronika Gocłowska, Rzecznik prasowy AMS

Zdjęcia: materiały prasowe AMS

Previous

Next

Zabytki z pogłębienia toru wodnego Świnoujście-Szczecin na wystawie w Warszawie

Zobacz również