Każdego roku pierwszym sygnałem do rozpoczęcia Święta Morza w Gdyni jest oddanie hołdu ludziom, którym nie było dane powrócić ze swoich rejsów. Pamięć ta wyraża się rzuceniem symbolicznych wieńców na wody Zatoki Gdańskiej. Jak zawsze przygotowaniem tego momentu naszej pamięci zajęli się organizatorzy tegorocznego Święta Morza. Obowiązki gospodarza pełnił dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski (wszystko wskazuje na to, że z dniem 1 lipca br., po obronie pracy doktorskiej, będziemy tytułować dyrektora dodatkowo doktorem). Wśród gości, na burcie urzędowej jednostki „Kontroler-20”, znaleźli się m.in.: posłanka Henryka Krzywonos-Strycharska; przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska; wiceadmirał (Dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego) Krzysztof Jaworski; sekretarz generalny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej Rafał Machowiak.

Poświęceniem wieńców zajął się duszpasterz ludzi morza ks. dr Edward Pracz, aby za chwilę z rąk Andrzeja Matulewicza i Wiesława Piotrzkowskiego (wspólnymi siłami) oraz Henryki Krzywonos-Strycharskiej mogły trafić do wody. Na koniec odbyła się krótka runda honorowa przy dźwiękach syren jednostek operujących w pobliżu.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Zdjęcia: Andrzej Matulewicz

Previous

Prace kafarowe na sztucznej wyspie na finiszu

Next

V Żeglarska Parada Świętojańska przepłynęła z Gdyni do Gdańska

Zobacz również