W zespole portów Szczecin-Świnoujście marzec był kolejnym miesiącem tego roku, w którym wzrosły przeładunki w porównaniu do roku ubiegłego. Marzec 2021 zakończył się wynikiem o 13 proc. lepszym aniżeli marzec 2020. W sumie po pierwszym kwartale br. obydwa porty są na plusie o 10 proc. wobec pierwszych trzech miesięcy ub. roku.

Najlepszy wynik w marcu 2021 wobec marca 2020 notuje węgiel,  wzrost o 80 proc.  Z tym ładunkiem porty obsłużyły 10 statków w eksporcie i imporcie. Tuż za węglem plasuje się ruda, wzrost o 66 proc.  W tej grupie towarowej w marcu br. porty obsłużyły 5 statków z rudą żelaza, koncentratem miedzi oraz rudą manganu.

W marcu br. na plusie są także paliwa ze wzrostem na poziomie 18 proc.  W tej grupie porty obsłużyły w imporcie i eksporcie łącznie 18 statków, w tym z gazem LNG, olejem napędowym, propanem oraz olejem ciężkim. Wynik dodatni za marzec br. ma także drobnica wzrost o 10 proc., w tym drobnica promowa w górę  o 12,5 proc. Więcej było drobnicy kontenerowej, i drobnicy konwencjonalnej, w tym aluminium, celulozy, papieru, wyrobów stalowych i bloków granitowych. Kontenery w górę  o 3,6 proc. 

W marcu br. w stosunku do marca ub. roku mniej było zbóż i innych masowych, spadek odpowiednio o 12 i 20,7 proc.

Liderem pod względem obsłużonego wolumenu po trzech miesiącach br. jest ruda, wzrost o 104,5 proc. Na kolejnych miejscach plasują się węgiel i zboża z wynikiem lepszym aniżeli rok temu odpowiednio o 38,7 i 16 proc. Tuż za podium znalazła się drobnica, wzrost o 6,4 proc.

Po pierwszym kwartale na minusie utrzymują się przeładunki w takich grupach, jak inne masowe, paliwa i kontenery.

Od roku porty mierzą się z nieoczekiwanym i poważnym wyzwaniem w postaci pandemii koronawirusa.  Pomimo to obydwa porty są w pełni operacyjne. Statki i ładunki są obsługiwane na bieżąco. W efekcie wolumen ładunków realizowany jest na poziomie zbliżonym do planowanego. Wpływa na to uniwersalny charakter obu portów, które obsługują ładunki w szerokim zakresie.

Utrzymaniu tego kierunku służą także inwestycje podejmowane przez Zarząd Portu. ZMPSiŚ SA jest jednym z największych inwestorów w regionie. Dzięki obecnie realizowanym inwestycjom porty zyskają nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, jakie będą mogły zawijać do portu w Szczecinie po zakończeniu modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m. Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Tam także dzięki kolejnej inwestycji pojawi się nowy parking dla ciężarówek wraz z całym zapleczem. Rozbudowywany jest terminal LNG poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego do obsługi mniejszych jednostek LNG: gazowców, bunkierek oraz jednostek feederowych. Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej, oba porty będą bardziej przyjazne środowisku. Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa (drogi i kolej) łączące porty z zapleczem.

Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ S.A.

Zdjęcie: materiały prasowe ZMPSiŚ S.A./Marek Czasnojć

Previous

Inwestycje w Porcie Gdynia – szybciej, niż zaplanowano

Next

Port Szczecin – trwa budowa oraz przebudowa nabrzeży w Basenie Kaszubskim

Zobacz również