Port Gdynia jest nowoczesnym portem uniwersalnym. Zawarta w Strategii Rozwoju Portu Gdynia misja, podkreśla konieczność zapewnienia zrównoważonego rozwoju sektora usługowego w porcie. Wśród wyzwań technologicznych i gospodarczych determinujących kierunki rozwoju jest niewątpliwie konieczność dostosowania infrastruktury portowej do obsługi największych statków zawijających na Bałtyk. Przeładunki w Porcie Gdynia rosną pomimo ogólnoświatowego spowolnienia gospodarczego, spadku aktywności w portach i na szlakach morskich w dobie epidemii koronawirusa. Pierwsze miesiące roku 2021 okazały się bardzo intensywne dla terminali w gdyńskim porcie. W okresie styczeń – marzec 2021 r. przeładowano 239454 TEU, co w porównaniu do wyniku z tego samego okresu w 2020 r. – 224257 TEU – jest wzrostem o 6,8% w obszarze skonteneryzowanych ładunków. Roczne wzrosty, jak i dobre prognozy na kolejne lata, stanowią mocny argument za inwestycjami w infra i suprastrukturę gdyńskiego portu, celem zachowania konkurencyjności.

Wzrost przeładunku portów morskich w coraz większym stopniu związany jest z potencjałem transportu intermodalnego, który w najbliższych latach stanie się priorytetową gałęzią przewozów towarów zarówno w Polsce, jak i w Europie. Rosnący wolumen przeładunków sprawia, że konieczna jest budowa zaplecza logistycznego. Mając to na uwadze, Zarząd Morskiego Portu Gdynia nieustannie prowadzi prace inwestycyjne celem rozwoju infrastruktury na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia.

Jednym z najważniejszych, realizowanych obecnie zadań inwestycyjnych jest kompleksowy projekt koncepcyjnego zagospodarowania terenu Portu Zachodniego o powierzchni około 30 ha wraz z budową placów manewrowo – składowych na terenie około 20 ha – element Centrum Logistycznego, obejmującej również budowę terminalu intermodalnego.

Inwestycje w tym rejonie Portu bezpośrednio wpisują się w Strategię Portu Gdynia 2027. Naszym celem jest stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Dzięki prowadzonym inwestycjom będziemy odpowiednim partnerem logistycznym dla kontrahentów zarówno z Polski jak i z zagranicy. Zwiększone możliwości przeładunkowe to szansa ale również wyzwanie, dlatego niezbędnym jest stworzenie dogodnych warunków do dalszego rozwoju. – komentuje Jacek Sadaj – wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Cieszymy się dobrą współpracą z wykonawcą prac oraz dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych najemców.

Siedem miesięcy od rozpoczęcia inwestycji budowy nowych placów manewrowo – składowych w Porcie Gdynia, generalny wykonawca – sopocka firma NDI zakończyła już roboty ziemne, wzmocnienia podłoża, budowę zbiornika retencyjnego i 90 % prac związanych z uzbrojeniem terenu.  Obszar o łącznej powierzchni ponad 17 hektarów posłuży do składowania kontenerów oraz elementów farm wiatrowych. Wartość robót objętych umową  wyniesie około 70,7 mln zł netto.

Jeszcze przed zimą udało nam się rozpocząć układanie podbudowy pomocniczej, którą obecnie kontynuujemy, dzięki czemu jesteśmy gotowi do układania ostatnich warstw nawierzchni placów. – mówi Sylwia Rogall dyrektor projektu z firmy NDI. – Kluczowym ruchem z punktu widzenia harmonogramu i tempa robót, było podjęcie decyzji o połączeniu kilku metod wzmocnienia podłoża gruntowego. Dzięki temu można było w tym samym czasie prowadzić roboty na kilku frontach, angażując więcej jednostek sprzętowych – dodaje Sylwia Rogall.

W harmonogramie rzeczowo – finansowym przewidziano wykonanie robót zmiennych na koniec czerwca 2021 r., niemniej Generalny Wykonawca zakończył je już w I kwartale br., dzięki zastosowaniu kilku nowatorskich metod wzmocnienia podłoża na obu placach, tj na powierzchni ok 18 ha. Na większości obszaru byłego „pola refulacyjnego” NDI zastosowało dynamiczne metody zagęszczania wgłębnego tj.  metodę konsolidacji dynamicznej DC oraz technologię RDC (Roller Dynamic Compaction).

W kwietniu planujemy rozpocząć najważniejszy i zarazem najbardziej wymagający pod kątem technologicznym etap budowy, tj. wykonywanie podbudowy zasadniczej i nawierzchni betonowej placów. W tym samym czasie będą prowadzone prace związane z budową odwodnienia liniowego oraz roboty z branży elektrycznej i telekomunikacyjnej. Równolegle poza placem budowy w zakładzie prefabrykacji produkowane są elementy stalowe ogrodzenia i pomostów do obsługi kontenerów chłodniczych – dodaje Sylwia Rogall.

Stan zaawansowania robót związanych z uzbrojeniem podziemnym na koniec I kwartału wynosi 90% harmonogramu przewidującego zakończenie prac na koniec września 2021 r. Na placu nr 1 trwają już planowane na maj br. kluczowe prace związane z układaniem podbudowy zasadniczej z chudego betonu cementowego C 8/10, których rozpoczęcie przyspieszono.

Wszystkie elementy prac wzmacniania gruntu można zobaczyć na załączonym filmie:

– Inwestycje infrastrukturalne w Centrum logistycznym w zachodniej części Portu Gdynia kluczową kwestią dla projektu Portu Zewnętrznego – strategicznej inwestycji Portu Gdynia – jest zapewnienie koniecznej infrastruktury dostępowej, zarówno od strony lądu jak i morza. Wymaga ona stworzenia odpowiedniego zaplecza, dzięki któremu możliwa będzie sprawna obsługa towarów. Zwiększenie możliwości przeładunkowej to szansa, która do pełnego wykorzystania potrzebuje zapewnienia dogodnych warunków do dalszego rozwoju – komentuje Adam Meller – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Tekst i zdjęcie: materiały prasowe ZMPG-a S.A./Tadeusz Urbaniak

Film: materiały prasowe NDI

Previous

Rekordowy początek wiosny na mierzei

Next

W marcu przeładunki w górę o 13 procent w portach w Szczecinie i Świnoujściu

Zobacz również