W zeszłym tygodniu Urząd Morski w Gdyni dokonał technicznego odbioru zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Krynicy Morskiej.

Celem całej inwestycji jest poprawa sprawności reagowania w sytuacji wystąpienia powodzi sztormowych, a mianowicie  zabezpieczenie Krynicy Morskiej przed powodziami od strony Zalewu Wiślanego, poprawa ochrony brzegu Morza Bałtyckiego oraz minimalizowanie strat, wynikających z erozji lądu i cofania się brzegu. Dzięki uniknięciu powodzi, oprócz ochrony infrastruktury, znajdującej się w tym obszarze, zachowane zostaną również istniejące walory przyrodnicze.

Zespół realizujący projekt ze strony Inwestora – Urzędu Morskiego w Gdyni, Inżyniera Kontraktu – SWECO Consulting Sp. z o.o. oraz Wykonawcy – Konsorcjum firm: WMW Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz Sp. j., Przedsiębiorstwo Budownictwa Melioracyjnego i Urządzeń Wodnych „INWESTMEL” Sp. z o.o, DABI SM Budny Sp. z o.o., Sp. komandytowa podczas odbioru technicznego

W ramach inwestycji wykonano:

  • budowę nowych wałów przeciwpowodziowych
  • przebudowę istniejących wałów przeciwpowodziowych poprzez podwyższenie korony wału
  • montaż mobilnych zapór przeciwpowodziowych w portach rybackim i pasażerskim. Zapory są proste w montażu, co jest niezwykle ważne z uwagi na krótki czas, jaki jest potrzebny do ich rozstawienia. Ten rodzaj zabezpieczenia przeciwpowodziowego, a mianowicie połączenie stałej konstrukcji wału z przesłonami mobilnymi, montowanymi w razie wystąpienia zagrożenia, jest bardzo korzystny i funkcjonalny m.in. z uwagi na możliwość zachowania walorów krajobrazu, który wyłącznie w sytuacji nadzwyczajnej zostanie zasłonięty przez zapory
  • budowę rowu wału wzdłuż skarpy w celu odprowadzenia wód opadowych
  • budowę drogi serwisowej na koronie wału

Droga na koronie wału, choć w zamierzeniu służy jego obsłudze technicznej,  jest również przepięknym ciągiem spacerowym, który niewątpliwie uatrakcyjni turystycznie fragment brzegu Zalewu Wiślanego, znajdujący się w Krynicy Morskiej.

W ramach projektu  zaplanowano również zakup specjalistycznego wyposażenia do obsługi wału: jest to quad wraz z przyczepą oraz zestaw do montażu przegród mobilnych oraz ładowarki czołowej.

Długość linii brzegowej, na której prowadzone były działania z zakresu ochrony brzegów morskich to 4,0 km.

Koszt projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 35 000 000 zł.

Tekst: materiały prasowe Urząd Morski Gdynia

Zdjęcia: Polska-Morska.pl

Previous

Porty w Szczecinie i Świnoujściu odrabiają straty po pandemii, w kwietniu przeładunki w górę o prawie 18 procent

Next

Nowy kapitan Zawiszy Czarnego

Zobacz również