Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. informuje, że w dniu 28 października 2021 r. zakończyło się prowadzone przez Spółkę postępowania restrukturyzacyjne. W ramach przeprowadzonego postępowania doszło do zawarcia układu z wierzycielami, a układ ten został prawomocnie zatwierdzony przez sąd. Dzięki skutecznie przeprowadzonej restrukturyzacji Spółka w sposób niezakłócony kontynuuje działalność operacyjną.

Za przyjętym przez wierzycieli układem opowiedziało się ponad 300 wierzycieli, którzy łącznie dysponowali sumą ponad 93% głosujących wierzytelności. Dziękujemy wszystkim wierzycielom za okazane nam zaufanie, bez którego skuteczna restrukturyzacja Spółki nie byłaby możliwa.

Obecnie Spółka przygotowuje się do wykonywania układu. Terminy poszczególnych spłat zostały szczegółowo wskazane w zatwierdzonym układzie, a ich termin jest liczony od dnia stwierdzenia przez sąd prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu (tj. od 15.11.2021 r.).

W przypadku ewentualnych pytań prosimy wierzycieli o kontakt ze Spółką pod adresem mailowym restrukturyzacja@nauta.pl lub pod numerem telefonu +48 58 5859593.

Tekst: materiały prasowe NAUTA S.A.

Zdjęcie: Cezary Spigarski

Previous

Delegacja IMO z wizytą w portach Szczecin-Świnoujście

Next

DORACO zakończyło przebudowę nabrzeży w Porcie Wojennym w Gdyni

Zobacz również