Nowe studia MBA utworzone przez Uniwersytet Morski w Gdyni przeznaczone są dla kandydatów posiadających praktykę w firmach przemysłu morskiego i sektora energetyki morskiej oraz dla osób z doświadczeniem w innych branżach, planujących aktywność zawodową w sektorze offshore wind.

Program jest realizowany we współpracy z University of Applied Sciences Bremerhaven oraz Business Academy SouthWest – liderami programów menedżerskich i specjalistycznych dla sektora offshore wind Energy w Europie.

Uczestnicy studiów Executive Offshore Wind MBA nabędą zaawansowane kompetencje i nowoczesną wiedzę o zarządzaniu w firmach energetyki morskiej. Absolwenci programu zyskają unikalne umiejętności poszukiwane na polskim i światowym rynku offshore oraz międzynarodowe kwalifikacje potwierdzone prestiżowym dyplomem Executive Offshore Wind MBA. Absolwenci otrzymają dyplom Studiów Podyplomowych MBA wydany przez Uniwersytet Morski w Gdyni oraz międzynarodowy dyplom Executive Master of Business Administration wydany przez Uniwersytet Morski w Gdyni, podpisany przez University of Applied Sciences Bremerhaven oraz Business Academy SouthWest.

Partnerem merytorycznym studiów Executive Offshore Wind MBA jest Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej. Honorowy Patronat nad programem objęły Ambasada Brytyjska w Warszawie oraz Ambasada Danii. Partnerami studiów są polskie i międzynarodowe firmy sektora offshore wind.

Morska energetyka wiatrowa jest jedną z najszybciej rozwijających się technologii OZE w Europie, która zyskuje również na znaczeniu w Azji i Ameryce Północnej. Stanowi ona jeden z kluczowych elementów redukcji emisji gazów cieplarnianych i transformacji energetycznej naszego kraju – mówi JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit. – Dwa lata temu, w listopadzie 2020 roku, Komisja Europejska określiła strategię rozwoju morskiej energetyki odnawialnej, która zakłada rozwój farm wiatrowych na morzu sięgający powyżej 60 GW w 2030 roku i 300 GW w roku 2050. Jest to element tzw. Europejskiego Zielonego Ładu, który ma umożliwić Europie rozwój w kierunku niskoemisyjnej gospodarki. Aby osiągnąć taki poziom mocy zainstalowanej w technologii offshore w Europie, potrzebne będą inwestycje o wartości 800 mld EUR, a przede wszystkim kompetentne kadry, które będą potrafiły z sukcesem zarządzać tak dużymi inwestycjami – ocenia Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. – Program tych studiów realizuje jeden z celów strategicznych UMG, jakim jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr dla szeroko rozumianej gospodarki morskiej, co mnie, jako Rektora UMG bardzo cieszy, bo w pełni wpisuje się w realizowany przeze mnie program rozwoju Uczelni – dodał rektor UMG.

Nowe studia podyplomowe będą trwały cztery semestry. Wśród kadry dydaktycznej znajdują się eksperci morskiej energetyki wiatrowej oraz wykładowcy i praktycy zarządzania z Polski, Niemiec, Danii i Wielkiej Brytanii.

– Studia Executive Wind Offshore MBA prowadzone na naszej Uczelni pozwolą słuchaczom uzyskać wiedzę i kompetencje niezbędne do odnalezienia się w zarządzaniu przedsiębiorstwami sektora morskiej energetyki wiatrowej. Struktura programu ukierunkowana jest również na rozwijanie ogólnych kompetencji menadżerskich, co oznacza, że nasi  absolwenci będą zdolni do bardziej efektywnego zarządzania i rozwijania swoich firm. Z całą pewnością to nie są łatwe studia. Prowadzone są w języku angielskim, a dzięki temu, że zarówno sobie, jak i Słuchaczom postawiliśmy poprzeczkę bardzo wysoko, mamy nadzieję, że studia te będą dla nich doświadczeniem transformującym – mówi prorektor ds. kształcenia dr hab. Sambor Guze, prof. UMG.

– Sektor morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, Europie i na świecie posiada znaczny potencjał rozwojowy. Tworzy to wyjątkowe możliwości rozwoju kariery zawodowej osobom z kompetencjami branżowymi i menedżerskimi, potwierdzonymi prestiżowym dyplomem MBA. Ukończenie pierwszego w Polsce i drugiego w Europie programu MBA dla sektora offshore wind i uzyskanie międzynarodowego dyplomu Executive Offshore Wind MBA z pewnością pozwoli te szanse w pełni wykorzystać. Przewidujemy, że nasi absolwenci będą jednymi z najbardziej poszukiwanych menedżerów w polskiej i międzynarodowej branży offshore wind energy. Natomiast firmy kierujące do programu Executive Offshore Wind MBA swoich pracowników uzyskają zmotywowaną kadrę, dostęp do unikalnej wiedzy i ogromną ilość nowoczesnych rozwiązań – mówił na otwarciu studiów Andrzej Popadiuk Drektor Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej.

– Jest to pierwsza edycja studiów Executive Offshore Wind MBA na rynku polskim, ale sądząc po zainteresowaniu potencjalnych uczestników na pewno nie ostatnia. Branża energetyki wiatrowej w Polsce wchodzi w fazę intensywnego rozwoju, w której to fazie szybciej będzie rosło zapotrzebowanie na kadrę zarządczą.  Dlatego już od początku kwietnia uruchamiamy rekrutację na kolejną edycję naszego programu, która rozpocznie się w październiku bieżącego roku – podsumował dr Tomasz Harackiewicz dyrektor StudiówExecutive Offshore Wind MBA.

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe UMG

Previous

Zakończenie projektu pn. „Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia"

Next

Drugi model produkowanych w Głobinie łodzi Windy już po próbach wodnych

Zobacz również