Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. prowadzi działalność w złożonym otoczeniu – na które oddziałuje, i które wpływa na jego funkcjonowanie. Troska o środowisko naturalne i możliwe zapobieganie wszelkim negatywnym skutkom działalności portowej jest ważnym elementem działań podejmowanych przez Zarząd Portu.

Funkcjonowanie w złożonym środowisku, kształtowanie dobrych relacji z interesariuszami portu oraz poszanowanie niezakłóconego współistnienia tak blisko sąsiadujących ze sobą Miasta i Portu, wymaga skupienia dużej uwagi na zagadnieniach związanych z koniecznością ochrony środowiska przyrodniczego.

W czwartek 24 marca br. odbyła się na terenie Portu Gdynia uroczysta konferencja zamykająca zrealizowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. projekt pn. „Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia”. Elementy przedsięwzięcia rozciągają się od nabrzeża Francuskiego , Belgijskiego i Polskiego, poprzez instalacje wzdłuż ul. Polskiej, aż po obiekty podczyszczalni w rejonie Węzła Ofiar Grudnia 70’.

Projekt ten dedykowany jest obsłudze statków pasażerskich typu promy i wycieczkowce. Jednostki te generują znaczące ilości ścieków. Dzięki projektowi i wybudowaniu infrastruktury do odbierania ścieków sanitarnych ze statków i zrzutu tych ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej miasta Gdynia nastąpi zmniejszenie negatywnego oddziaływania działalności żeglugowej na środowisko. Inwestycja ta, będąca pierwszym tego typu rozwiązaniem na Bałtyku, wychodzi naprzeciw wymogom wprowadzonym przez międzynarodowe organizacje i konwencje działające na rzecz ochrony środowiska morskiego.

W Porcie Gdynia zakończono kolejną ważną inwestycję. Przedsięwzięcie niezwykle ważne, nie tylko punktu widzenia samego portu, ale również ekologii, idealnie wpisujące się w Strategię Rozwoju Polskich Portów. Dzięki realizacji projektu Port Gdynia stał się prekursorem wśród bałtyckich portów morskich dedykowanych rozwiązań w tym zakresie. Dziękuję i gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu – Marcin Horała, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Pełna prezentacja Mariusza Karbowskiego – zobacz tu – kliknij

Objęte projektem zadania za kwotę niemal 62 mln złotych zostały zrealizowane w okresie od końca roku 2019 do marca 2022. W 2019 roku przystąpiono do realizacji 1. fazy projektu za którą odpowiedzialna była firma Wodkan Grzenkowicz Sp. z o.o. W tej fazie wybudowano instalację zrzutową, sieci kanalizacji sanitarnej (z wykorzystaniem 8 przepompowni, łączna długość przewodów ponad to 5000 mb), zbiorniki retencyjno – wyrównawcze (o łącznej pojemności roboczej 1600 m3, co umożliwi odbiór ścieków sanitarnych z kilku dużych jednostek pływających w ciągu doby) oraz studnię zlewną. Za realizację 2. fazy projektu odpowiadał wykonawca ATA Technik Sp. z o.o. W ramach tej fazy zrealizowano budowę podczyszczalni ścieków sanitarnych (o maksymalnej przepustowości 1680 m3 w ciągu doby), zagospodarowanie terenu zajętego przez jej obiekty wraz z przebudową układu parkingu dla samochodów ciężarowych.

W 100-lecie istnienia portu nie ustajemy we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań na miarę obecnych czasów, które posłużą na wiele kolejnych lat istnienia portu. Zakończenie inwestycji „Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia” to kolejny krok w konsekwentnie realizowanej przez port strategii green port. Sukces projektu jest efektem pracy wszystkich osób, zarówno pracowników Portu Gdynia, jak i firm zewnętrznych, zaangażowanych w tę inicjatywęJacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Projekt został sfinansowany ze środków własnych Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz funduszy unijnych. Uzyskane na jego realizację dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 wyniosło 18,70 mln PLN.

Na zakończenie wydarzenia odbył się koncert w wykonaniu grupy jazzowej Przemka Dyakowskiego „Take It Easy” ze znakomitą wokalistką Joanną Knitter w roli głównej. Oczywiście przy okazji zakończenia najnowszej w porcie gdyńskim inwestycji, ale także w ramach obchodów 100-lecia Portu Gdynia (cs).

Tekst: materiały prasowe ZMPG-a

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Previous

Międzynarodowe Targi Bursztynu i Biżuterii AMBERIF SPRING

Next

Pierwszy program Executive MBA w Polsce dla sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej rozpoczyna się w Uniwersytecie Morskim w Gdyni

Zobacz również