Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, postanowieniem Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, na wniosek Wojewody Pomorskiego, siedmiu Pracowników naszego Urzędu zostało odznaczonych Medalem za Długoletnią Służbę. Odznakę honorową „Za zasługi dla budownictwa”, decyzją Ministra Rozwoju i Technologii Pana Waldemara Budy otrzymały dwie osoby, natomiast dwadzieścia dziewięć, decyzją Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka, odznakę honorową „Zasłużony Pracownik Morza”.

38 medali i odznaczeń wręczyli Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski w towarzystwie Wiesława Piotrzkowskiego, Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Są to wyróżnienia za profesjonalizm, zaangażowanie oraz  ciężką pracę na rzecz Polskiej Administracji Morskiej. Przyznane nagrody związane są również ze sprawnym doprowadzeniem do rozpoczęcia oraz realizację pierwszego etapu „Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” .

Pierwszy raz w historii Urzędu realizowaliśmy projekt, który tak naprawdę składa się ze wszystkich branż budowlanych, nie mamy tutaj tylko branży kolejowej. Wyjątkowe były dla nas również mosty obrotowe służące ruchowi kołowemu – mówiła Barbara Olczyk, Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inwestycji.

Dwa lata temu Urząd Morski w Gdyni, jak i cała Administracja Morska, obchodził 100 lecie funkcjonowania na polskim wybrzeżu. Z uwagi jednak na pandemię, część odznak honorowych „Zasłużony Pracownik Morza”, przyznanych w 2020 i 2021 roku można było wręczyć dopiero teraz.

Droga wodna z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską to tylko jeden z wielu projektów, realizowanych przez Urząd Morski w Gdyni. Ochrona brzegów morskich, budowa falochronów w Porcie Północnym w Gdańsku, tory podejście  do Portu Północnego i Portu Gdynia, rewitalizacja małych portów Zalewu Wiślanego  i wiele innych to projekty dla których aktualnie jesteśmy inwestorem i za które odpowiadamy. Ich łączna wartość to ponad  3 mld złotych. Bez ogromnego zaangażowania i poświęcenia kadry Urzędu przygotowanie do realizacji ich terminowe wykonanie nie byłoby możliwe. Serdecznie dziękuję całemu zespołowi Urzędu Morskiego w Gdyni! – powiedział Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

W trakcie uroczystości padły również ciepłe słowa podziękowań dla wszystkich instytucji współpracujących z Urzędem, zarówno w wymagającym procesie przygotowania inwestycji, jak i samej realizacji oraz niezbędnych działań  odbiorczych. Mówiła o tym w swoim wystąpieniu Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych.

Natomiast o zadaniach i ważnej roli administracji morskiej, w szerszym kontekście budowania sprawnej i konkurencyjnej gospodarki, nie tylko stricte morskiej, mówił obecny na uroczystości Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe UM

Previous

Ku pamięci 100. rocznicy utworzenia morskiego wyższego szkolnictwa wojskowego

Next

Czy praca w administracji publicznej jest ciekawa? Zdecydowanie tak, a na pewno w Urzędzie Morskim w Gdyni!

Zobacz również