Konferencja pt. „Współczesne problemy i przyszłe wyzwania prawa morskiego” odbyła się w czwartek, 21 kwietnia 2022. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

Otwarcia konferencji dokonał jeden z głównych jej organizatorów i pomysłodawców Jakub Puszkarski, a głos zabrali Prorektor ds. Badań Naukowych UG – prof. dr hab. Wiesław Laskowski i dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG – Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju WPiA (dop. red.).

Tematyka konferencji poświęcona została zagadnieniom, które mają istotne znaczenie dla współczesnego prawa morskiego oraz jego rozwoju. Globalizacja transportu morskiego, działania w warunkach pandemii i wojny wywołanej przez napaść Rosji na Ukrainę sprawiła, że rola międzynarodowego prawa morskiego jest współcześnie ważniejsza niż kiedykolwiek. W czasie konferencji zwrócono szczególną uwagę na aspekty społeczno-gospodarcze wywołane kryzysami. Dyskusję prowadzono w ramach 3 paneli.

„Żegluga morska w sieci – horyzont zmian w globalnym sektorze morskim” – zostały omówione w Panelu I, prowadzonym przez dr hab. Dorotę Pyć, prof. UG.

Głos zabrali: dr Dorota Lost-Siemińska, z Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO); r. pr. Paweł Krężel, Ministerstwo Infrastruktury; (on line) Magda Kopczyńska, z Komisji Europejskiej i Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. (dop. red.).

„Współczesne problemy prawa morskiego” – zostały zaprezentowane w Panelu II, który prowadził adw. dr Roman Olszewski, z Kancelarii Adwokackiej Attorney.

Głos zabrali: „Współczesne problemy spedycji i logistyki” omówił Prezes Marek Tarczyński, z Polskiej Izby Spedycji i Logistyki; „Wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa morskiego”, na bazie działań podejmowanych w swojej firmie przedstawiła Magdalena Jabłonowska, z LOTOS Petrobaltic S.A.; „Wpływ problemów globalnych na żeglugę morską w regionie Morza Bałtyckiego” zaprezentował r. pr. dr Krzysztof Kochanowski, z Mar-Consult Kancelaria Radcy Prawnego; natomiast „Rynek ubezpieczeń morskich – główne wyzwania” omówił Marek Lewandowski, z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. (dop. red.)

Przyszłe wyzwania prawa morskiego” były tematem przewodnim w Panelu III, który prowadziła adw. dr Dominika Wetoszka, z Pomorskiej Izby Adwokackiej. Między innymi dyskutowano o kierunkach rozwoju i paradygmatach legislacji.

Głos zabrali: „Cele i wyzwania europejskiego zielonego ładu w zakresie transportu morskiego” – dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG, z Wydziału Prawa i Administracji UG; „Wojna w Ukrainie – wyzwania i wnioski dla transportu morskiego i infrastruktury krytycznej” – r. pr. Paweł Krężel; „Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” – dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, z Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG; „Innowacyjność portów morskich” – przedstawiły dr hab. Hanna Klimek, prof. UG, z Wydziału Ekonomicznego UG oraz (świeżo po obronie – gratulujemy) dr Beata Szymanowska, z Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. (dop. red.)

O współczesnych problemach spedycji i logistyki i monopolizacji żeglugi mówił szeroko Marek Tarczyński, prezes Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. W czasie konferencji w kilku wystąpieniach i dyskusji przejawiał się również temat wojny w Ukrainie. Wyzwania i wnioski dla transportu morskiego i infrastruktury krytycznej związane z konfliktem na Morzu Czarnym omówił szeroko Paweł Krężel z Ministerstwa Infrastruktury. Przedmiotem prezentacji była również problematyka ubezpieczeń, bezpieczeństwa na morzu i cyberbezpieczeństwa. Omówiono także zagadnienia związane z wprowadzeniem w żegludze zielonego ładu, rozwojem morskiej energetyki wiatrowej oraz innowacji w portach.

Dzień wcześniej odbyły się: Panel Młodych Naukowców oraz IV Międzynarodowe Seminarium „Rzymskie prawo morskie” odbyło się 20 kwietnia 2022 r.

Więcej informacji pod adresem: www.prawo-morskie.pl oraz https://elsa.org.pl/

Marek Grzybowski

Zdjęcia i uzupełnienia: Cezary Spigarski

Previous

Port Gdańsk  awansował na drugie miejsce w rankingu portów bałtyckich

Next

Ponowne otwarcie latarni morskiej Rozewie II

Zobacz również