5 grudnia 2022 r. w Gdańsku odbył się XIV Konwent Morski z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz wiceministra infrastruktury Grzegorza Witkowskiego. Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo morskie Polski i zwiększenie zdolności obronnych Marynarki Wojennej.

Cieszę się, że mogę ponownie gościć na Konwencie Morskim na Politechnice Gdańskiej i po raz kolejny podkreślić nasze zobowiązanie do kontynuacji szeroko rozumianej polityki morskiej. Polskie morze to nie jest tylko kwestia rozwoju gospodarki, ale także suwerenności Rzeczpospolitej, która może być tym mocniejsza, im bardziej polski przemysł morski i stoczniowy rozwija się, wzmacnia i dąży do innowacyjności – mówił rozpoczynając Konwent premier Mateusz Morawiecki. – Przemysł morski potrzebuje wielu różnorodnych kompetencji, profesjonalnego doradztwa, a także wsparcia ze strony nauki i nowych technologii, by można było realizować kolejne nowe inwestycje przemysłowe i infrastrukturalne. To w tym celu został powołany Konwent Morski, który bardzo dobrze te potrzeby realizuje.

Konwent Morski to organ doradczy Ministra Infrastruktury, w którego skład wchodzą specjaliści z branży gospodarki morskiej. Jego zadaniem jest między innymi opiniowanie kierunków działania resortu w obszarze gospodarki morskiej, rekomendowanie inicjatyw i zgłaszanie projektów, którymi zająć powinno się ministerstwo.

Konwent Morski to forum, na którym dyskutowane są najważniejsze zagadnienia dotyczące spraw morskich i mające wpływ na rozwój polskiej gospodarki morskiej. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim członkom konwentu za pracę i zaangażowanie ukierunkowane na wzmocnienie polskiej gospodarki morskiej. Ufam, że kolejne lata przyniosą jeszcze więcej nowatorskich pomysłów i rozwiązań, które podniosą potencjał tego sektora – powiedział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

XIV Konwent Morski był okazją do wymiany poglądów i opinii na temat zdolności Marynarki Wojennej do zabezpieczenia morskiej infrastruktury krytycznej w dynamicznie zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa państwa. W trakcie spotkania odbyło się wręczenie statuetki Alegorii Nauki kapitanowi Zbigniewowi Sulatyckiemu, przewodniczącemu Konwentu Morskiego. Podczas posiedzenia wręczono ponadto medale Stulecia Odzyskania Niepodległości oraz Komisji Edukacji Narodowej.

Tekst: https://www.gov.pl/web/infrastruktura

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Previous

„Strażak-28” uroczyście przyjęty do służby

Next

40-lecie Konstytucji Mórz i Oceanów

Zobacz również