Urząd Morski w Gdyni podsumował pięć dużych projektów, zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Odbyło się to 23.10.2023 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, podczas specjalnie zorganizowanej konferencji i rejsu „Śladami inwestycji Urzędu Morskiego w Gdyni”.

Systematyczne inwestycje Urzędu Morskiego w Gdyni zapewniają sprawną wymianę informacji w niebezpieczeństwie, poprawiają infrastrukturę, co umożliwia portom w Gdyni i Gdańsku realizację prac wewnątrzportowych, pogłębianie akwenów, przebudowę nabrzeży, placów składowych, baz magazynowych oraz ciągłą poprawę ich pozycji i atrakcyjności na Bałtyku.

W trakcie sesji referatowej, oprócz szczegółów dotyczących przygotowania oraz realizacji inwestycji, ze strony dyrekcji i pełnomocników dyrektora ds. ich realizacji padło dużo ciepły słów podziękowania dla Pracowników Urzędu, Wykonawców i Podwykonawców,  Projektantów i Inżynierów Kontraktu, współpracujących Instytucji oraz wszystkich osób, które przyczyniły się do terminowego i profesjonalnego wykonania poszczególnych zadań. Wyrazy uznania realizatorom przekazał również obecny na konferencji Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Konferencja zamykająca i promująca projekty realizowane przez Urząd Morski w Gdyni w ramach POIŚ 2014-2020 dotyczyła przedstawionych poniżej przedsięwzięć.

POGŁĘBIENIE TORU PODEJŚCIOWEGO I AKWENÓW WEWNĘTRZNYCH PORTU GDYNIA.

ETAP II – POGŁĘBIENIE TORU PODEJŚCIOWEGO

Prezentacja projektu: https://prezi.com/view/0ssQ574QPi1kG4Wm065Q/

Wartość projektu: • całkowita 146 472 550,30 PLN • UE: 124 465 306,04 PLN

Okres realizacji: 23.07.2018 do 31.12.2023

Zakres rzeczowy projektu

• pogłębienie toru podejściowego do Portu Gdynia do rzędnej – 17,00 m (do główek falochronu),

• poszerzenie toru podejściowego do 280 m (na długości 3714 m),

• zabezpieczenie trasy światłowodu na projektowanej szerokości toru podejściowego,

• zabezpieczenie/przebudowa wejścia do portu z pozostawieniem szerokości wejścia głównego 140 m.

MODERNIZACJA WEJŚCIA DO PORTU WEWNĘTRZNEGO (W GDAŃSKU). ETAP III A

Prezentacja projektu: https://prezi.com/view/6ZK9Kk4Q0UhqhzRuh35o/

Wartość projektu • całkowita 129 695 747,09 PLN • UE: 109 961 213,70 PLN

Okres realizacji: 12.02.2018 do 31.12.2023

Zakres rzeczowy projektu

W ramach projektu wybudowano tor wodny na Martwej Wiśle wraz z wymienionym i zaktualizowanym oznakowaniem nawigacyjnym. Wykonany odcinek toru wodnego charakteryzuje się długością 2 153 m i jest przedłużeniem toru wodnego zbudowanego w etapie II „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie”, o długości 6 592 m. Ponadto, przebudowano nabrzeża Martwej Wisły i Motławy tj.: nabrzeże Szyprów (383,0 m.b.), nabrzeże Flisaków (308,0 m.b.), nabrzeże Retmanów (938,0 m.b.), nabrzeże Polski Hak (355,0 m.b.), nabrzeże Motławy nr XVIII (531,0 m.b.).

MODERNIZACJA UKŁADU FALOCHRONÓW OSŁONOWYCH W PORCIE PÓŁNOCNYM W GDAŃSKU

Prezentacja projektu: https://prezi.com/view/yHrbhiU4cqGdynoN7But/

Wartość projektu • całkowita 810 883 639,31 PLN • UE: 675 184 103,83 PLN

Okres realizacji: 21.04.2016 do 31.12.2023

Zakres rzeczowy projektu

W ramach projektu rozbudowano układ falochronów odpowiadających za osłonięcie wschodniej strony Portu Północnego.

Przedsięwzięcie przebiegało na terenie około 232 ha i dotyczyło:

• remontu istniejącego falochronu wyspowego (o długości 653,0 m),

• budowy nowego falochronu osłonowego na przedłużeniu istniejącego falochronu wyspowego (całkowita długość nowej konstrukcji wynosi 860,0 m),

• przebudowy falochronu wyspowego północnego (o długości 1625,0 m),

• budowy platformy dla ptaków, która zlokalizowana jest pomiędzy istniejącym falochronem wyspowym, a jego projektowanym przedłużeniem,

• budowy nowego „Południowo – Wschodniego” falochronu (o długości 820,0 m),

• wykonania robót czerpalnych na projektowanych torach wodnych i obrotnicy wraz z odpowiednim rozmieszczeniem oznakowania nawigacyjnego.

BUDOWA MORSKIEGO SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI W NIEBEZPIECZEŃSTWIE, GMDSS-PL

Prezentacja projektu: https://prezi.com/view/ouEkyzajgD7RgYw7nFqZ/

Wartość projektu: • całkowita 18 971 157,41 PLN • UE: 15 241 450,36 PLN

Okres realizacji: 08.03.2018 do 31.12.2023

Zakres rzeczowy projektu

• zaprojektowanie i budowa konstrukcji wsporczych dla systemów antenowych lub instalacja i adaptacja istniejących obiektów do pełnienia funkcji stacji brzegowych systemu,

• adaptacja pomieszczeń do pełnienia funkcji Radiokomunikacyjnych Ośrodków Nadawczo-Odbiorczych (ośrodek w Gdyni i w Świnoujściu) z zainstalowaną infrastrukturą komunikacyjną,

• budowa systemu radiokomunikacyjnego do łączności w niebezpieczeństwem zgodnego ze standardami międzynarodowymi GMDSS,

• budowa systemu informatycznego mającego na celu zapewnienie poprawnej obsługi odbieranych zgłoszeń alarmowych, ich weryfikacji oraz obsługi.

ZINTEGROWANY SYSTEM OZNAKOWANIA NAWIGACYJNEGO Z ELEMENTAMI e-NAVIGATION

Prezentacja projektu: https://prezi.com/view/VKeUXIGziAotcAC2KHOH/

Wartość projektu: • całkowita 44 684 093,70 PLN • UE: 37 979 616,56 PLN

Okres realizacji: 15.01.2016 do 31.12.2023

Zakres rzeczowy projektu

• wymiana i modernizacja systemów oznakowania nawigacyjnego stanowiącego infrastrukturę zapewnienia dostępu do portów (w tym do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w obszarze Zatoki Gdańskiej),

• modernizacja infrastruktury Bazy Oznakowania Nawigacyjnego do obsługi technicznej znaków nawigacyjnych,

• rozbudowa krajowej sieci AIS-PL w rejonie Zalewu Wiślanego,

• modernizacja wybranych elementów systemu VTS Zatoka Gdańska,

• dostosowanie informatycznych systemów bezpieczeństwa morskiego do zadań związanych z wymianą informacji w ramach sieci europejskich,

• stworzenie narzędzi dla ustanowienia krajowego systemu e-Navigation,

• rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb systemów wymiany informacji i bezpieczeństwa morskiego (w tym relacji statek – ląd).

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyła się także druga część wydarzenia, a mianowicie rejs „Śladami inwestycji Urzędu Morskiego w Gdyni”. W jego trakcie goście mogli obejrzeć realizację części z inwestycji, którym poświęcono poniedziałkowe spotkanie. Był również czas na pytania i komentarze przedstawicieli inwestora. Trasa rejsu umożliwiła obejrzenie m.in. pięknie wyremontowanych nabrzeży Nr XVII, Polski Hak, Flisaków i Retmanów, nowoczesnej Bazy Oznakowania Nawigacyjnego na Westerplatte oraz nowego układu falochronów Portu Północnego w Gdańsku.

Tekst: Magdalena Kierzkowska, Biuro Dyrektora Urzędu, Rzecznik prasowy

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Wodowanie i chrzest książki "Stary, Słoń i morze"

Next

MV PYXIS OCEAN w Porcie Gdynia

Zobacz również