22 czerwca, na pokładzie promu Nova Star, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku podpisało porozumienie o partnerstwie z Polską Żeglugą Bałtycką SA. – Polferries. Współpraca jest kolejną inicjatywą popularyzacji wiedzy historycznej o największym światowym konflikcie zbrojnym. Szczególny nacisk będzie położony na opowieść o półwyspie Westerplatte – miejscu rozpoczęcia II wojny światowej. Jest to również obszar, który łączy oba podmioty zawierające porozumienie – statki Polferries Polskiej Żeglugi Bałtyckiej cumują przy tamtejszym terminalu promowym, natomiast Muzeum zarządza nieodległym terenem, na którym powstaje oddział tej instytucji.

Jako instytucja kultury zależy nam, aby w różnych wymiarach działać na terenie Westerplatte. Cieszę się ogromnie, że możemy razem działać na rzecz upowszechniania informacji o przeszłości naszego kraju, o naszym doświadczeniu społecznym i narodowym. Ta informacja może docierać do tysięcy naszych sąsiadów z basenu Morza Bałtyckiego. (…) Dzisiaj obserwujemy to jak Westerplatte się zmienia. Budujemy tutaj nowoczesne muzeum przy wsparciu środowisk biznesowych. Z państwa pomocą będziemy mogli opowieść o polskiej historii przenosić również do Skandynawii. – podkreślił dr. hab. Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Nasza firma jako jedyna łączy rejon stolicy Szwecji z Trójmiastem i co ważne ruch odbywa się codziennie (…) Łączy nas lokalizacja, wypływamy z Westerplatte, które jest częścią Muzeum II Wojny Światowej (…) Rozpoczynamy projekt, w trakcie którego będziemy promować Muzeum poprzez nasze kampanie reklamowe w Skandynawii i organizować jeszcze większy ruch turystyczny. – wskazał Andrzej Kałwa, dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Polferries.

W ramach porozumienia na promach Polferries oraz w Muzeum będą podejmowane wzajemne działania promocyjne. Ponadto w punktach sprzedaży będzie można nabyć pamiątki i informatory o działalności i ofercie obu podmiotów. Współpraca obejmuje również rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej II wojny światowej, losów narodu polskiego w okresie trwania wojny oraz historii polskich formacji wojskowych w tym okresie. Ponadto Polferries oraz Muzeum planują współorganizować wystawy związane z II wojną światową i podejmować inicjatywy o charakterze edukacyjnym.

Pasażerowie promów Polferries wskutek podjętej współpracy, będą mogli skorzystać z ulgowej ceny biletu wstępu do Muzeum II Wojny Światowej. Zakup biletu tańszego o ponad 20% będzie możliwy przez miesiąc od daty odbycia rejsu promami tego przewoźnika, za okazaniem karty pokładowej. Realizacja zniżki będzie możliwa niezależnie od linii, z której korzystali klienci polskiego armatora.

Zachęcamy do śledzenia stron internetowych MIIWŚ oraz mediów społecznościowych Polferries, gdzie na bieżąco będą publikowane wiadomości o wspólnych inicjatywach!

Tekst: materiały prasowe Polferries

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Ogromne 32-tonowe rury na budowie Morskiego Terminalu Przeładunkowego w Gdańsku!

Next

Msza Ludzi Morza 2023

Zobacz również