W Uniwersytecie Morskim w Gdyni uruchomiono Centrum Transferu Technologii. Zadaniem nowej jednostki będzie wsparcie działań Uniwersytetu w zakresie lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego, współpracy z gospodarką, rozwoju umiejętności i przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania własnością intelektualną oraz wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w celu komercjalizacji bezpośredniej wyników działalności naukowej i ich transferu do gospodarki.

Pracami Centrum kierować będzie dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba. Nominacje na stanowisko Dyrektora wręczył JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

Jak podkreśla Dyrektor CTT „Misją Centrum Transferu Technologii UMG jest kreowanie relacji biznesowych, wzmacnianie wynalazczości akademickiej oraz transfer wiedzy i technologii zorientowany na innowacyjność i aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze. Centrum dołoży wszelkich starań, aby zapewnić naszym naukowcom najdogodniejszą przestrzeń do rozwoju uniwersyteckich innowacji.” – dodaje dr Kukowska-Kaszuba.

Pierwszym wydarzeniem organizowanym przez Centrum Transferu Technologii będzie Gdynia I-Days: Academic Gdynia Innovation Days (13-14.04.2023). Dwudniowa konferencja odbędzie się w ramach cyklicznych wydarzeń poświęconych wspieraniu innowacyjności akademickiej oraz budowy pomostu na linii nauka-przemysł.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania UMG, które powstały w ramach „Mikro-grantów” w projekcie Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowanym przez Uniwersytet Morski w Gdyni w konsorcjum z Politechniką Śląską – liderem projektu. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Urzędu Miasta Gdynia, funduszy inwestycyjnych, firm z różnorodnych branż, instytucji wspierających lokalny ekosystem, jak również rzecznicy patentowi.

Więcej informacji:

www.umg.edu.pl/aktualnosci/2023/powstalo-centrum-transferu-technologii-umg

www.umg.edu.pl/aktualnosci/2023/i-konferencja-centrum-transferu-technologii-umg

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe UMG

Previous

Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego w Porcie Gdynia

Next

Wielkanocne Kapitańskie Jajko

Zobacz również