W dniu 15 grudnia b.r. w hotelu Dom Marynarza w Gdyni miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie & Spotkanie Świąteczne Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych. Podczas Zgromadzenia przyjęto wysokość składki członkowskiej oraz budżet Związku na rok 2024. Członkowie i Członkowie Wspierający przedyskutowali i zaaprobowali plan działań na rok 2024, związany m.in. z pracami Związku w ramach ECSA, aktywnością w ramach Zespołu Trójstronnego i inną aktywnością Związku w kraju, jak i poza jego granicami.

Po zakończeniu Zgromadzenia, rozpoczęło się Spotkanie Świąteczne –  Prezes Zarządu Dariusz Jellonnek przedstawił osiągnięcia Związku w odchodzącym roku, jak również przedstawił perspektywę Związku na nadchodzący rok 2024, w szczególności we współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, czy partycypację w pracach legislacyjnych.  

Następnie, refleksjami na temat planowanych zmian w krajowym i międzynarodowym prawie podatkowym w roku 2024 podzielili się radcowie prawni Bartosz Biechowski, Tomasz Nadratowski i Radosław Stefaniak.  

Spotkanie zakończyło się tradycyjnym networkingiem oraz złożeniem życzeń świątecznych.

Tekst: Radosław Stefaniak

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni

Next

KOMUNIKAT JURY NAJWYŻSZYCH POLSKICH TROFEÓW ŻEGLARSKICH NAGRÓD HONOROWYCH „REJS ROKU 2023 - SREBRNY SEKSTANT”

Zobacz również