W dniach 21-23 czerwca br. w Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbyła się Jubileuszowa 15. edycja konferencji TransNav, którą od 30. lat (odbywa się co dwa lata) organizuje Wydział Nawigacyjny początkowo Wyższej Szkoły Morskiej, Akademii Morskiej i obecnie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz The Nautical Institute z Londynu (organizacja pozarządowa (NGO) posiadająca status doradczy przy Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO).

Konferencja początkowo, od roku 1995, organizowana jako Sympozjum Nawigacyjne, którego głównym inicjatorem i pomysłodawcą, i zarazem przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był ówczesny kierownik Katedry Nawigacji i jednocześnie prodziekan ds. naukowych prof. Michał Holec. Od V edycji, przewodnictwem, organizacją i przygotowaniem konferencji, wraz ze swoim zespołem zajmuje się prof. dr hab. kpt. ż.w. Adam Weintrit, obecnie piastujący funkcję Rektora Uniwersytetu Morskiego. Jest skierowana jest do naukowców i profesjonalistów w celu wymiany wiedzy eksperckiej, doświadczeń i wyników badań dotyczących wszystkich aspektów żeglugi, bezpieczeństwa żeglugi i transportu morskiego.

Pierwszego dnia w trakcie sesji otwierającej występował Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego, wykonano również zbiorowe zdjęcie na schodach UMG. Była wieczorna Gala z nagrodami i pamiątkami dla najwytrwalszych, wieloletnich uczestników.

Tegoroczna konferencja zgromadziła ok. 200 uczestników. Jak powiedział mi Adam Weintrit: „Od VI konferencji nastawiliśmy się na współpracę międzynarodową i od jej siódmej edycji językiem obowiązującym jest angielski. Do tej pory gościliśmy 90 różnych narodowości z całego świata, kilka tysięcy naukowców. Ludzie tu wracają, są tacy, którzy uczestniczą po raz szósty, siódmy czy ósmy. Wytworzyła się taka mini rodzina. Trochę nami zachwiało podczas pandemii, ale zrobiliśmy wtedy (w roku 2021 dop. red.) konferencję on line, która również się udała – uczestniczyło w niej ponad 200 osób. Były obawy co do powodzenia takiej wersji, ale zakończyła się pełnym sukcesem. To jest jedna z największych konferencji nawigacyjnych w skali całego świata. Przybywają tu ludzie ze wszystkich kontynentów, robimy to wspólnie z The Nautical Institute, co ma swoje znaczenie – oni również nadają jej rozgłos, piszą o niej i informują. Bardzo ważna jest prowadzona przez nas selekcja jakości i merytoryczności dostarczanych artykułów – Komitet Naukowy to 400 osób z największych morskich uczelni świata, tego roku reprezentujących 79 krajów.

Drugiego dnia trwały, już na Wydziale Nawigacyjnym, dalsze obrady i prezentacje przygotowanych artykułów i referatów. Obrady rozpoczęto od podpisania umowy o współpracy z ukraińską Odessa Maritime Academy. Umowę sygnowali prof. Adam Weintrit oraz kpt. Dmytro Zhukov.

Dzień trzeci, z założenia będący dniem atrakcji turystycznych dla uczestników konferencji. Tego roku celem były zamki w Malborku i w Gniewie. Odległość i czas spowodowały pewne ograniczenia. W zamku malborskim trzeba się było zmieścić w dwóch godzinach, zatem nie było możliwości zwiedzenia w nim wszystkich udostępnianych atrakcji, a raczej tylko wybranych fragmentów. Uczestników podzielono na kilka grup z przewodnikami. Ale może ta szczypta historii zachęci do ponownego przyjazdu w to miejsce.

Kończąca konferencję wizyta odbyła się w Gniewie. Tutejszy zamek wykorzystywany jest jako hotel. Niemniej specjalnie dla uczestników konferencji zorganizowany został widowiskowy turniej rycerski. Pojedynki staczali, prezentując swoje umiejętności najpierw giermkowie, później rycerze. Sądząc po oklaskach, wspólnych zdjęciach – wszystkim się podobało. Na zakończenie konferencji jeszcze wspólny obiad na dziedzińcu zamkowym, wręczanie nagród za najlepsze referaty oraz specjalne odrektorskie podziękowania dla ekipy z Komitetu Organizacyjnego i rozpoczęcie przygotowań do kolejnego spotkania za dwa lata.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Pełny program konferencji – kliknij tu

Previous

Zatoka Gdańska zaroiła się od żagli!

Next

Pokazy ratownictwa morskiego

Zobacz również