14 października br. w jednej z sal biblioteki Akademii Marynarki Wojennej odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Zanim przystąpiono do zatwierdzania sprawozdania finansowego za rok ubiegły zarządu Towarzystwa, odbyło się kilka okolicznościowych zdarzeń poprzedzających, po wprowadzeniu sztandaru Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej.

W poczet honorowych członków PTN przyjęto kilku dotąd członków zwyczajnych, a to w uznaniu zasług poczynionych dla Towarzystwa oraz w uznaniu dorobku naukowego, organizacyjnego i działalności społeczno-naukowej. Wśród wyróżnionych znaleźli się: sędzia Witold Kuczorski, kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz, prof. dr hab. Bolesław Hajduk, dr Jerzy Litwin, dr kpt. ż.w. Andrzej Królikowski, Stanisław W. Śliwa, płk dr hab. Ryszard Techman.

Na wniosek zarządu PTN, Związek Piłsudczyków RP, w osobie generała związku Stanisława W. Śliwy dokonał dekoracji sztandaru Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej Orderem Związku Piłsudczyków RP, przyznanego Stowarzyszeniu. Złote Krzyże Honorowe Związku Piłsudczyków RP otrzymali prof. Marek Grzybowski oraz Mirosław Nitychoruk.

Kolejnym punktem programu był referat przygotowany przez kontradmirała dr. inż. Czesława Dyrcza, w ramach uroczystości, związanych z setną rocznicą śmierci Józefa Conrada Korzeniowskiego, pt. „Ślady Conradowskie w rejsach dookoła świata „Darem Młodzieży” i ORP „Iskrą”. Referat został zaprezentowany po wyprowadzeniu sztandaru SKŻW. Po prezentacji w ręce Czesław Dyrcza trafił specjalnie opisany fragment żagla „Daru Młodzieży” z rejsu dookoła świata, w 100 rocznicę szkolnictwa morskiego w Polsce. Wręczał komendant Daru z pierwszej części rejsu kpt. ż.w. Ireneusz Lewandowski.

Na zakończenie części nieoficjalnej dokonano wodowania (wydawanej przy czynnym współudziale mojej Fundacji Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej i moim własnym) 160-tego numeru „Nautologii”. Matką chrzestną została podchorąży Eliza Mituła, wyróżniająca się studentka nawigacji. Wcześniej profesor Bolesław Hajduk (redaktor naczelny „Nautologii”) omówił zawartość, jak dotąd najobszerniejszego od lat zeszytu.

Ostatnim punktem były sprawy formalne PTN, które poprowadził wiceprezes Witold Kuczorski. Zatwierdzone zostało sprawozdanie z działalności, a zarząd otrzymał absolutorium.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Kapitan Andrzej Drapella upamiętniony!

Next

Wodowanie i chrzest książki "Stary, Słoń i morze"

Zobacz również