Ostatnia dyskusja podczas tegorocznego Kongresu Polskich Portów 2030 skupiała się na temacie ESG w portach, terminalach i żegludze. Prelegenci byli przedstawicielami różnorodnych instytucji, przez co goście mogli spojrzeć na temat w sposób wielowymiarowy.

Ostatni panel poprzedziła prezentacja stworzona przez Szymona Blocha, prezentowana przez Michała Racława, przedstawiciela firmy SCAN 3D. Prezentacja dotyczyła tematu Digital Twin, który wiąże się z pozyskiwaniem i modelowaniem danych oraz z tworzeniem symulacji. W prezentacji zahaczono również o porty morskie i sztuczną inteligencję. – Mimo rozwoju technologii i sztucznej inteligencji czynnik ludzki na zawsze pozostanie kluczowy – podkreślił Michał Racław.

Zaprezentował on również to, do czego może okazać się przydatne skanowanie 3D, a jest to: monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą, optymalizacja zarządzania portem oraz zwiększanie bezpieczeństwa. W prezentacji znalazł się również fragment skanu obszaru należącego do Portu Gdynia. Ukazało to początek tego, co może dziać się w przyszłości, jeśli będziemy rozwijać tą technologię. Jednak przed tego typu rozwiązaniami stoją ogromne wyzwania, którymi jest przykładowo zbieranie i integracja danych infrastruktury portowej, charakteryzującej się ogromną złożonością.

Następnie na scenie pojawili się pozostali prelegenci: Kamil Jagodziński – Business Manager, Race For The Baltic, Tomasz Gasiński – Deloitte, Barbara Kaczmarek – Główny Specjalista ds. ESG, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Paweł Płochacki – Szef Biura Audytu Wewnętrznego i Zgodności, Zarząd Morskiego Portu Szczecin i Świnoujściu, Rafał Wolak – Prezes Zarządu, SeaData oraz dr Krzysztof Kołwzan – kierownik Ośrodka ds. IMO, Polski Rejestr Statków wraz z moderatorką dyskusji – dr Joanną Czerepko.

Dyskusje rozpoczął Tomasz Gasiński, przedstawiciel firmy Deloitte wraz z prezentacją, w której przybliżył historię ESG oraz podkreślił dlaczego zrównoważony rozwój jest tak istotny w obecnych czasach. – ESG to nie jest moda, temat jest widoczny w regulacjach oraz w polityce. To nie są puste słowa. Każda z dużych firm musi mieć strategię dekarbonizacji – powiedział.

Po prezentacji, Krzysztof Kołwzan, kierownik Ośrodka ds. IMO w PRS wyjaśnił w jaki sposób kształtują się uwarunkowania ESG dla branży morskiej i zaznaczył jak ważne jest szerzenie wiedzy dotyczące tego tematu, a także rozwój kadr offshorowych oraz portowych. – Branża chce się skupić na zrównoważeniu w transporcie morskim, istotna jest dla niej również kultura bezpieczeństwa w zakresie portów, transportu oraz środowiska – zaznaczył.

Później w dyskusji głos zabrał Paweł Płochacki, Szef Biura Audytu Wewnętrznego i Zgodności w Zarządzie Morskiego Portu Szczecin i Świnoujście, który przekazał jak zachęcać interesariuszy do ESG. Wspominał on, że obawy w tym temacie wynikają z poniesienia kosztów oraz ryzyka kadrowego. W swojej wypowiedzi skupił się również na koncepcji zielonych portów. – Ograniczenie śladu węglowego to trudne zadanie. Staram się jednak zachęcać do redukcji. Powinniśmy mieć takie ambicje i wpierać naszych interesariuszy, przekazując wiedzę i informacje – podkreślił.

Następnie Kamil Jagodziński, Business Manager w Race For The Baltic przedstawił perspektywę organizacji pozarządowych na poruszany temat oraz wyjaśnił ideę jaka kryje się za Race For The Baltic. Zaznaczył, że jako organizacja działają aktywnie nie mając jednego modelu współpracy z portami. – Współpracując z portami, chcemy pokazać, że niskimi kosztami możemy czasem wiele zdziałać w stronę dojścia do celu, jakim jest zielony port – powiedział.

Barbara Kaczmarek – Główny Specjalista ds. ESG w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk położyła nacisk na analizę podwójnej istotności oraz podkreśliła jak dużą rolę w rozwoju ESG odgrywają zarządy. Zwróciła również uwagę na potrzebę budowania współpracy między portami. – Przykład idzie z góry, bez świadomości i wiedzy zarządu nie ruszymy do przodu – powiedziała.

Rafał Wolak – Prezes Zarządu, SeaData zwrócił uwagę na to, że firmy w swoich strategiach powinny wskazywać realne cele dekarbonizacyjne.

W wypowiedziach prelegentów stale przewijał się temat raportowania, które może stać się bardzo istotne dla zrównoważonego rozwoju firm.

ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) obejmuje kwestie związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. To wszystko razem stanowi kryterium oceny zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Wartości te nabierają coraz większego znaczenia dla firm i instytucji, w szczególności w tak ważnym sektorze jak porty, terminale i żegluga, kształtując ramy regulacyjne, polityczne i społeczne.

Tekst: Weronika Świder/www.gospodarkamorska.pl

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Kongres Polskie Porty 2030. Rośnie waga małych portów. Czy rząd to zauważy?

Next

Żuraw Maja rozebrał stary, 100-tonowy slip w Porcie Gdynia!

Zobacz również