Na koniec pierwszego dnia drugiej edycji konferencji Kongres Polskie Porty 2030 odbył się panel dyskusyjny pod tytułem „Net-Zero. Zielona Transformacja w Portach – Mit czy Wyzwanie?”, który zgromadził czołowych ekspertów i praktyków z branży portowej. Moderatorem panelu był Bogdan Ołdakowski, CEO Actia Forum, który sprawnie kierował debatą, stawiając trudne pytania i moderując dynamiczną wymianę poglądów.

W panelu wzięli udział Dariusz Jachowicz, Prezes Zarządu Grupy ASE, Björn Boström, Managing Director Port of Ystad, Jacek Nowakowski, Wiceprezes Platformy LNG i BioLNG, Leszek Jurczyk, Dyrektor Zarządu Morskiego Portu Gdynia, Łukasz Ziółkowski, E-Mobility Manager CSE w Shell Fleet Solutions, Maciej Brzozowski, Dyrektor Portu Hamburg, Piotr Bura, Dyrektor Marketingu i Komunikacji w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk.

Dariusz Jachowicz, Prezes Zarządu Grupy ASE podzielił się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat wdrażania zrównoważonych praktyk w zarządzaniu portami. Zauważył, że import surowców takich jak amoniak i wodór będą miały istotny wpływ na technologie i przemysł. – Jako technolog widzę, że mamy więcej pytań niż odpowiedzi, zwłaszcza w kontekście wdrażania nowych technologii. Budujemy kilkanaście instalacji wodorowych, głównie lądowych, co jest częścią dwóch równoległych procesów: mikro i makro. Na poziomie mikro, zajmujemy się szczegółowymi aspektami technologii i procesów produkcji oraz magazynowania wodoru.

Magazynowanie wodoru jest kluczowym wyzwaniem ze względu na jego właściwości – wymaga on wysokiego ciśnienia i zaawansowanej infrastruktury, co wiąże się z dużymi nakładami inwestycyjnymi.

Leszek Jurczyk, Dyrektor Zarządu Morskiego Portu Gdynia omówił wyzwania i możliwości, jakie stoją przed polskimi portami w kontekście zielonej transformacji. – Nasz miks energetyczny jest obecnie oparty na węglu, ale sytuacja może się zmienić. Rozważamy wdrożenie systemu OPS (Onshore Power Supply) dla statków wycieczkowych i kontenerowych. Przeprowadziliśmy analizę, aby ocenić, czy warto inwestować w OPS-y, a także poszukujemy innych innowacyjnych rozwiązań. W ramach działań portu, pozyskaliśmy około 260 hektarów doliny logistycznej w Kosakowie. Planujemy, aby w przyszłości mogła ona gromadzić wodór, a także myślimy o budowie tam elektrolizerów. Kluczowe jest dla nas zapewnienie dostępu do energii zielonej. Jednak dopóki na morzu nie powstaną farmy wiatrowe, realizacja tych planów będzie trudna.

Na terenie terminali przeładunkowych Port Gdynia rozwija projekty fotowoltaiczne, aby zwiększyć udział energii odnawialnej. Przeprowadzono również analizę wśród operatorów terminali dotyczącą zastosowania wodoru jako napędu w urządzeniach przeładunkowych. Wyniki pokazały duże zainteresowanie tą technologią, co wskazuje na potencjał dla przyszłych inwestycji w tym obszarze.

Björn Boström, Managing Director Port of Ystad, który przedstawił perspektywę szwedzkich portów w kontekście dążenia do neutralności węglowej oraz opisał współpracę z polskimi podmiotami w kontekście żeglugi niskoemisyjnej.

Nasza współpraca z polskimi liniami żeglugowymi trwa od końca XX wieku. Pracujemy intensywnie, aby spełniać wysokie oczekiwania w Polsce. Początkowo napotykaliśmy trudności, ale teraz mamy ponad 300 produktów włączonych w nasz system i czekamy na nowych inwestorów. Nasze relacje międzynarodowe są kluczowe, a nasza praca opiera się na najlepszych praktykach. Wprowadziliśmy nowoczesne systemy HVAC i elektryczność z odnawialnych źródeł, choć energia jądrowa budzi kontrowersje.

Dążymy do oszczędzania energii i zmniejszenia zużycia HVAC oraz elektryczności. Przyszłość leży w zrównoważonym rozwoju i inwestycjach w czystą energię, co jest kluczowe dla naszej współpracy i ekonomii.

Jacek Nowakowski, Wiceprezes Platformy LNG i BioLNG skupił się na roli gazów niskoemisyjnych w przyszłości transportu morskiego. – Jako Platforma jesteśmy członkiem porozumienia sektorowego dotyczącego rozwoju bioelektrowni miejskich i roboczych. Regularnie spotykamy się i staramy się dostosować regulacje w tym zakresie.

Łukasz Ziółkowski, E-Mobility Manager CSE w Shell Fleet Solutions zaprezentował innowacyjne rozwiązania z zakresu e-mobilności i ich potencjalne zastosowanie w portach. – Dekarbonizacja staje się coraz bardziej realna dzięki globalnym inicjatywom i konferencjom. W Polsce elektromobilność w transporcie jest kluczowa, a publiczne wsparcie przyczynia się do wzrostu rejestracji pojazdów elektrycznych. Krajowe dotacje wspierają rozwój usług i instalowanie infrastruktury ładowania, co umożliwia transport elektryczny na szeroką skalę. Dostępność różnych pojazdów elektrycznych oraz lepsze warunki techniczne sprzyjają elektryfikacji transportu. Elektryfikacja dotyczy nie tylko lądowych, ale także małych jednostek pływających i wózków transportowych, co przynosi korzyści środowiskowe i gospodarcze.

Maciej Brzozowski, Dyrektor Portu Hamburg przedstawił niemieckie doświadczenia i osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju portów. – W polityce UE zapisano cel osiągnięcia zeroemisyjności do 2050 roku. Musimy działać już teraz. Mamy wiele przykładów zarówno na poziomie mikro, jak i makro. Przeładowaliśmy miliony ton węgla i ropy, ale te surowce wkrótce znikną. Dlatego stworzyliśmy strategię wodorową i podejmujemy konkretne działania.

Piotr Bura, Dyrektor Marketingu i Komunikacji w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk podkreślił, że Port Północny w 2021 roku obsłużył 5 mln ton węgla, jednak od czasu rozpoczęcia wojny jego działalność została wstrzymana. Port Gdańsk w kryzysie jakim była pandemia, a także woja na Ukrainie odgrywał kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Te kryzysy są jednym z powodów spowolnienia zielonej transformacji. Uczestnicząc w tej transformacji, kładziemy nacisk na zrównoważony rozwój, a nie tylko na zielone technologie. – Port Gdańsk inwestuje w pływający terminal regazyfikacyjny (FSRU), co jest częścią naszych starań o uniezależnienie się energetyczne. Jesteśmy zaangażowani w budowę morskich elektrowni wiatrowych. W ramach transformacji energetycznej, Port Gdańsk staje się centrum energetycznym, łącząc tradycyjne źródła energii z odnawialnymi.

Panel ten stanowił doskonałą okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń między ekspertami z różnych krajów i sektorów, oferując szerokie spojrzenie na przyszłość portów w kontekście dążeń do neutralności klimatycznej. Dyskusja ujawniła zarówno wyzwania, jak i szanse, jakie niesie ze sobą zielona transformacja w portach, stawiając pytanie, czy jest to realna perspektywa, czy może tylko utopijny mit.

Tekst: Karolina Wirkus/www.gospodarkamorska.pl

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Kongres Polskie Porty 2030 "Terminale i zaplecze". Efektywne zarządzenie przepływem ładunków i infrastrukturą portową

Next

Latarnie Gospodarki Morskiej 2024 wręczone

Zobacz również