W 2016 roku po raz pierwszy został wybrany rektorem — wówczas Akademii Morskiej w Szczecinie.  Od tego czasu zrealizował i rozpoczął wiele projektów, dzięki którym uczelnia rozwinęła się, a 1 września 2022 roku uzyskała miano Politechniki Morskiej w Szczecinie, podkreślając w ten sposób swój techniczny charakter. 

Dotychczasowe doświadczenia

Ostatnie lata nie były łatwe – Reforma szkolnictwa, pandemia Covid-19 czy wojna za wschodnią granicą – to tylko niektóre wydarzenia społeczno-polityczne, które wpływały na funkcjonowanie uczelni.

Pomimo tej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, starałem się konsekwentnie realizować wszystkie plany i założenia dla dobra uczelni i bardzo się cieszę, że nasza społeczność akademicka to doceniła i obdarzyła mnie kolejnym kredytem zaufania – przyznaje Rektor. – Bardzo za to dziękuję i obiecuję nie zwalniać tempa – dodaje. 

W roku 2021 za swoją działalność otrzymał wyróżnienie „Aurea Praxis” przyznawane rektorom i kierownikom certyfikowanych jednostek akademickich za szczególne, osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i promowania idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej w kierowanych przez siebie instytucjach.

Rektor kolejnej kadencji

Dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. PM jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, w której po ukończeniu studiów rozpoczął pracę łącząc ją ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego na morzu. W kolejnych latach pełnił szereg funkcji, m.in. prorektora ds. morskich czy dyrektora Instytutu Nawigacji Morskiej, równolegle kierując stworzonym przez siebie Centrum Naukowo-Badawczym Analizy Ryzyka, a po restrukturyzacji uczelni objął Katedrę Ratownictwa i Zarządzania Ryzykiem.

Podstawowy obszar jego zainteresowań naukowych to m.in. modelowanie symulacyjne ruchu statków budowane w oparciu o badania rzeczywiste oraz modelowanie ryzyka w transporcie morskim. Jest autorem m.in. metod wymiarowania akwenu w oparciu o teorię ryzyka, metod obliczania skutków awarii występujących w transporcie morskim.

Uczestniczy w projektach i pracach naukowo-badawczych związanych z gospodarką morską oraz licznych inicjatywach łączących naukowe środowisko akademickie z biznesem. Aktywnie udziela się w organizacjach naukowych i branżowych.

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe PMS

Previous

Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na kadencję 2024-2028 został wybrany

Next

Konferencja "Polska flota handlowa pod narodową banderą"

Zobacz również