17 czerwca 2024 roku odbyło się przedwakacyjne spotkanie Stowarzyszenia Kobiet Branży Morskiej „INSPIRA” w siedzibie Inkubator STARTER w Gdańsku. W wydarzeniu udział wzięły członkinie zwyczajne Stowarzyszenia oraz kobiety reprezentujące różne sektory, firmy i instytucje branży morskiej. Wcześniej, tego samego dnia, miało miejsce Zwyczajne Walne Zebranie SKBM „INSPIRA”.

Spotkanie rozpoczęła Prezeska Zarządu Stowarzyszenia „INSPIRA”, Izabela Klonowska-Hincka. Opowiedziała o działalności, historii i genezie Stowarzyszenia. Zapoznała uczestniczki spotkania z celami i planami działania organizacji. Zaprezentowała również możliwości członkostwa oraz formy współpracy z „INSPIRA”, która jest NGO (organizacja non-profit). Podkreśliła wagę budowania silnej społeczności kobiet związanych i sympatyzujących z sektorem gospodarki morskiej. Celem „INSPIRA” jest aktywny i dynamiczny rozwój Stowarzyszenia, w którym członkinie i sympatyczki wzajemnie się wspierają i motywują.

W dalszej części przedwakacyjnego spotkania uczestniczki skupiły się nad tematami bieżącymi i krótkoterminowymi planami Stowarzyszenia. „INSPIRĘ” czeka wiele ciekawych inicjatyw i wydarzeń, stąd pełne zaangażowanie, nowe kreatywne pomysły oraz konstruktywne dyskusje pozwolą członkiniom Stowarzyszenia na efektywną realizację zamierzonych celów.

Następnie, Katarzyna Górska (Członkini Zwyczajna) i Izabela Klonowska-Hincka (Prezeska Zarządu) wprowadziły uczestniczki spotkania w inkluzywny język angielski z zakresu Business i Maritime English, prezentując możliwości użycia inkluzywnych fraz i słownictwa w biznesie morskim. Używanie w korespondencji języka angielskiego inkluzywnego, zarówno na morzu i na lądzie, jest jednym z kluczowych elementów w procesie implementowania przyjaznych i różnorodnych polityk organizacyjnych diversity & inclusion w międzynarodowym środowisku morskim. Sea voyage z językiem angielskim w sektorze gospodarki morskiej będzie kontynuowany na kolejnych spotkaniach Stowarzyszenia.

Mimo intensywnego programu spotkania, wypełnionego dyskusjami i prezentacjami, uczestniczki znalazły czas na ożywiony networking. INSPIRowe spotkania to cenne forum współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń kobiet branży morskiej, a budowanie relacji i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami oraz pomysłami stanowi niezwykłą wartość.

Stowarzyszenie cieszy się niezmiernie z rozwoju i rozkwitu społeczności SEA WOMEN. Najbliższe spotkanie członkiń i sympatyczek SKBM „INSPIRA” odbędzie się po wakacjach, a już teraz zapraszamy na PIKNIK MORSKI dla KOBIET branży morskiej – szczegóły już wkrótce.

Tekst: Izabela Klonowska-Hincka

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Msza ludzi morza i kwiaty przy pomniku Polski Morskiej

Next

ORP "Jaskółka" ochrzczony i zwodowany w REMONTOWA Shipbuilding S.A.

Zobacz również