Podczas trzeciej edycji Forum Wizja Rozwoju, odbyły się eksperckie panele tematyczne dotyczące efektywności ekonomicznej inwestycji Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia oraz wpływu tej inwestycji na tkankę miejską.

Podczas dyskusji w poszczególnych panelach, naukowcy i praktycy potwierdzili wnioski płynące z raportu Doradcy Transakcyjnego reprezentowanego przez jednego z członków konsorcjum, Macieja Ziomka z Ernst & Young.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia wraz z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w listopadzie zeszłego roku wyłonił doradcę transakcyjnego, który dokonał na rzecz Spółki analizy efektywności ekonomicznej inwestycji. W kolejnym panelu rozważano kwestie dotyczące nowych terenów Portu Gdynia oraz ich znaczenia dla lokalnej społeczności oraz gospodarki w regionie.

Jest to ostatni moment, abyśmy zaczęli realizować duże projekty w formule PPP w Polsce i ten projekt idealnie się do tego przedsięwzięcia nadaje. Realizując szereg analiz z tym związanych wielokrotnie mieliśmy okazję rozmawiać z inwestorami, którzy wskazują, że możliwość odniesienia sukcesu przez ten projekt musi posiadać światowej klasy operatora portowego, który zna ten biznes oraz jest w stanie wpłynąć na wolumeny i ładunki wprowadzane do portu – aby one trafiały do Gdyni, a nie portów konkurencyjnych. Najlepszą rolą takiego partnera jest nie tylko, aby on był operatorem, ale też aby miał wpływ na tę inwestycję od początku, mógł ją doprecyzować i zrealizować w pełni pod swoje oczekiwania – stąd formuła PPP jest w pełni uzasadniona do realizacji tego typu przedsięwzięcia. Jest to ostateczny moment, aby przystąpić do realizacji tego projektu, który jest inwestycją na dekady – nie możemy patrzeć na nią pod kątem popytu z perspektywy roku czy dwóch, jeżeli ma on nam służyć przez 30, 40 czy nawet 50 lat. Dziś, patrząc na długoterminowe perspektywy, które są pozytywne, trzeba działać jak najszybciej – skomentował Maciej Ziomek – Associate Partner at EY Transaction Advisory Services Transport & Infrastructure Sectors Leader.

Wyniki analiz jednoznacznie wskazują, że ta formuła inwestycji Port Zewnętrzny jest optymalna i jest bardzo szerokie zainteresowanie dużego spektrum partnerów prywatnych, zarówno operatorów, jak i firm budowlanych oraz instytucji finansowych – oceniła Alina Sarnacka, ekspert i doradca ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

W trosce o rozwój portu oraz komfort mieszkańców zlokalizowanych w bliskim otoczeniu Portu Gdynia, w strukturę tkanki portowej włączony został obszar Mola Rybackiego położony w bezpośrednim sąsiedztwie pozyskanej od Stoczni Remontowej „Nauta” nieruchomości. Włączenie obszaru Mola Rybackiego w granice portu pozwoli na utworzenie naturalnej bariery, niwelującej wpływ działalności portowej na tkankę miejską. Na wspomnianym obszarze zaplanowane jest utworzenie polskiego Centrum Gospodarki Morskiej. Miejsce to służyć będzie koncentracji firm i przedsiębiorstw z branży morskiej, co przyczyni się do zrównoważonego rozwoju portu i miasta. Oprócz terenów stoczniowych w granice administracyjne portu włączone zostały obszar tzw. „Doliny Logistycznej” w gminie Kosakowo, tereny przemysłowe uprzednio wykorzystywane przez Dalmor S.A. oraz obszar morskich wód wewnętrznych objętych projektem budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia, wraz z falochronami.

Na kwestię zagospodarowania terenu – Doliny Logistycznej – należy patrzeć bardziej kompleksowo. Funkcje powinny być skorelowane z projektowanym Portem Zewnętrznym i terminalem kontenerowym, gdyż jak wiadomo terminal sam w sobie to jedynie jeden niezbędny element infrastruktury, ale bez szeregu innych obiektów zewnętrznych, czyli parkingów, depot kontenerowych, szeregu obiektów, które zajmują się obsługą kontenerów, ale też niekiedy produktów przewożonych w kontenerach. – dr hab. inż. arch. Karolina A. Krośnicka profesor uczelni w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

– Podczas Forum Wizji Rozwoju zaprezentowaliśmy Państwu naszą wizję rozwoju portu. Cieszymy się z wniosków i ocen ekspertów, które wskazują dużą atrakcyjność Portu Zewnętrznego, zarówno dla Gdyni, jak i polskiej gospodarki. Port Gdynia w 2019 roku zajął drugie miejsce na Bałtyku w przeładunku kontenerów, w zestawieniu dynamiki rok do roku. Chcemy kontynuować wizję inż. Tadeusza Wendy i Eugeniusza Kwiatkowskiego, by Port Gdynia na kolejne dekady mógł być generatorem rozwoju gospodarczego kraju. – mówi Adam Meller – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Konferencja była również okazją do wręczenia nagród od Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL.

Nagrodę dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia – Orły Polskiej Przedsiębiorczości Firma Roku 2020 oraz nagrodę: Zasłużony dla Polskiej Przedsiębiorczości przyznaną panu Adamowi Mellerowi wręczył Piotr Podgórski – Wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL

Za innowacyjność i realizowanie polityki ekologicznej #greenport, za wspieranie polskich przedsiębiorców w dobie pandemii, w ramach programu #dzielmysiędobrem, za terminal promowy oraz za odwagę w realizacji projektu port zewnętrzny w formule PPP – wygłosił w laudacji Piotr Podgórski.

Tekst: materiały prasowe ZMPG-a S.A.

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Previous

ISO 45001:2018 dla Portowego Zakładu Technicznego SA

Next

AMBERIF 2020

Zobacz również