30 stycznia zakończyła się trzecia edycja Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego 2020, która obfitowała w wiele interesujących prelekcji, dwie emocjonujące debaty oraz bardzo dużo wiedzy z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwa farm wiatrowych oraz innowacji technologicznych na morzu. W Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni zebrali się specjaliści oraz pasjonaci tematyki bezpieczeństwa morskiego, chcący przekazać swoją wiedzą i doświadczenie wszystkim zgromadzonym.

Forum rozpoczęło się od uroczystego otwarcia wydarzenia przez Prezesa Zarządu PSSE, Przemysława Sztanderę, Prezesa Zarządu Polskiego Forum Technologii Morskich; Jerzego Czuczmana, oraz przez Wiceprezesa Zarządu PZU LAB, Dariusza Gołębiewskiego. Wstępem do prelekcji oraz rozmów był specjalnie na tę okazję przygotowany film dotyczący tematyki poruszanej podczas konferencji.

Pierwszy blok tematyczny poświęcony bezpieczeństwu infrastruktury krytycznej rozpoczął się od przemówienia gościa specjalnego, dr. Witolda Skomry z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który przedstawił znaczenie morskich usług logistycznych i towarzyszącej im infrastruktury w utrzymaniu usług kluczowych. Drugim prelegentem był Józef Zawadzki, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. W przeznaczonym dla niego czasie opowiedział o bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej Portu Gdynia w dobie przełomu technologicznego w XXI w. Następne 15 minut należało do Radosława Hołdy, z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., który z kolei opowiedział o bezpieczeństwie w Porcie Gdańsk i systemach antydronowych, które wykorzystuje stocznia.

Po pierwszych trzech prelekcjach zostało zadane pierwsze pytanie do uczestników o następującej treści – Jakie zagrożenia wg. Państwa są najmniej kontrolowane w polskim przemyśle morskim (porty, stocznie, transport) lub mogą być istotne w najbliższych latach. 53% ankietowanych odpowiedziało, że największym zagrożeniem może być atak cybernetyczny, 24%, że ryzyka klimatyczne. 13% pytanych za niebezpieczeństwo uznało konkurencję innych rynków, a 10% ryzyka techniczne, takie jak awarie czy pożary.

Przed pierwszą przerwą zgromadzeni mogli posłuchać o holistycznych metodach ochrony infrastruktury i zdolności operacyjnej przedsiębiorstwa przed atakami cybernetycznymi, o którym w sposób interesujący opowiedział dr inż. Michał Suchocki, Prezes Zarządu Cyberteq Polska.

Bezpieczeństwo farm wiatrowych – pod takim hasłem przebiegał drugi blok tematyczny Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego. Pierwszym z prelegentów był Mariusz Witoński, Prezes PTMEW, który przedstawił znaczenie morskich farm wiatrowych dla gospodarczego rozwoju Polski. Dr hab. Tomasz Barszcz z Krakowskiej AGH, z dużą dawką specjalistycznej wiedzy dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności eksploatacji układów mechanicznych turbin wiatrowych.

Michael Jobczyk z firmy CORONA SERWIS przedstawił zgromadzonym prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa transformatorów energetycznych jako element zapewnienia ciągłości działania farm wiatrowych na morzu, a Sławomir Bałdyga reprezentujący Polski Rejestr Statków wskazał na rolę certyfikacji i nadzoru w zapewnieniu bezpieczeństwa morskich farm wiatrowych.

Po tym wystąpieniu nadszedł czas na drugie pytanie do publiczności – W jakie źródła energii powinna inwestować Polska? Zdecydowana większość, bo aż 62% uczestników udzieliło odpowiedzi, że najlepszym źródłem energii jest energetyka wiatrowa na morzu. 35% postawiło na duże elektrownie jądrowe, a odpowiedzi odnośnie elektrowni wodnych i rozproszonej energetyki jądrowej uzyskały po 15%. Nikt z pytanych nie wybrał odpowiedzi o blokach gazowo-parowych.

Zwieńczeniem drugiego bloku tematycznego była debata nt. bezpieczeństwa farm wiatrowych moderowana przez Mariusza Witońskiego z PTMEW. Panelistami byli dr hab. Tomasz Barszcz, Michael T. Jobczyk oraz Sławomir Bałdyga. Dyskusja w męskim gronie przebiegała w sposób profesjonalny i wywarzony, każdy z Panów, pomimo niekiedy odrębnych poglądów, przedstawiał swoje zdanie w danej kwestii.

Ostatni, lecz bardzo ważny blok tematyczny dotyczył innowacji technologicznych na morzu. Rozpoczęciem było poznanie zdania uczestników odnośnie kolejnej edycji Forum i tematyki podczas niej rozwijanej. Ponad połowa odpowiedziała, że chciałaby, aby było to bezpieczeństwo techniczne projektów/inwestycji realizowanych w przemyśle morskim. 24% jest zainteresowane bezpieczeństwem pożarowo-wybuchowym, a 19% chciałoby usłyszeć o bezpieczeństwie energetycznym w przemyśle morskim. Najmniej, bo tylko 14% chciałoby, aby kolejna konferencja poświęcona był ubezpieczeniom w przemyśle morskim oraz ocenie ryzyka dla potrzeb ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

Podczas pierwszej prelekcji, prof. Tadeusz Szelangiewicz, wyraził swoje zdanie w kwestii statków bezzałogowych – czy stanowią one przyszłościowe rozwiązania w gospodarce morskiej. Michał Latacz, Prezes Zarządu NOA Sp. z o.o. swój czas wykorzystał na zagadnienie NOA Marine – obniżenie kosztu autonomicznej eksploracji i nadzoru infrastruktury w branżach Off-shore, Oil & Gas, Akwaltury i sektora naukowego. Także w tym bloku tematycznym nie zabrakło prelekcji dotyczącej wykorzystania dronów, tym razem mowa była o wykorzystaniu dronów do inspekcji statków i pomieszczeń zamkniętych ładowni. Specjalistą w tym zagadnieniu był Jakub Barański z firmy UAvionics. Ostatnia prelekcja tego dnia należała do Dariusza Kurowskiego reprezentującego firmę Belfor. Opowiedział oraz graficznie przedstawił tematykę usuwania szkód pożarowych i zalaniowych w przemyśle morskim.

Ostatnie wystąpienie nie oznaczało zakończenia konferencji. Przysłowiową wisienkę na torcie stanowiła debata moderowana przez Jerzego Czuczmana z PFMT, w której udział brali prof. Tadeusz Szelangiewicz, Michał Latacz, Grzegorz Pettke oraz prof. Lech Rowiński. Dyskusja, podczas której nie brakowało emocji, podzielona była na trzy rundy, każdy z panelistów otrzymał spersonalizowane pytanie, z którym musiał się zmierzyć. Nie obyło się także bez pytań od publiczności, z którymi Panowie doskonale sobie poradzili.

Niestety, ale konferencja kiedyś musiała dobiec końca. Po całym dniu pełnym wrażeń oraz specjalistycznej wiedzy zgromadzeni rozeszli się z głowami pełnymi inspirujących tematów i zagadnień.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zgromadzonym za tak liczne przybycie oraz aktywną partycypację w Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego 2020.

Do zobaczenia za rok!

Tekst: materiały prasowe PSSE

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Previous

Transport intermodalny w cyfrowym świecie - Loconi Intermodal inwestuje w rozwój autorskiego systemu informatycznego

Next

Spotkanie Noworoczne Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego

Zobacz również