Tradycją jest organizowanie Spotkań Noworocznych dla członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego.

31 stycznia odbyło się kolejne spotkanie w siedzibie Narodowego Muzeum Morskiego. Frekwencja jak zawsze dopisała. Sala konferencyjna na Ołowiance wypełniona była po brzegi, a na korytarzu oczekiwało jeszcze niemało osób.

Program rozesłany do Członków był bardzo skromny: występ chóru, przemówienia Prezesa Towarzystwa i Dyrektora Muzeum, wręczenie Medalu „Przyjacielowi Muzeum” oraz odznak Towarzystwa. Na zakończenie przewidziano tradycyjny poczęstunek.

Spotkanie otworzył Skarbnik Towarzystwa Robert Witkowski. Przywitał Dyrektora Muzeum Roberta Domżała, w którego gościnnych progach spotykaliśmy się, przybyłych członków i sympatyków, a także Zarząd Towarzystwa. Zaprosił zebranych do upamiętnienia minutą ciszy osób, które odeszły „do lepszego świata”.

Prowadzący uroczystość przypomniał porządek zebrania, na wstępie informując, że nastąpiła zmiana w pierwszym punkcie programu. W miejsce anonsowanego w zaproszeniu chóru Akademii Marynarki Wojennej wystąpi solistka Ewelina Kuc.

Na scenie pojawiła się piosenkarka. W kilku słowach przedstawiła siebie, podkreślając kilkuletni staż piosenkarski w Zespole Estradowym Marynarki Wojennej Flotylla. Zapowiedziała koncert, na program którego złożą się kolędy i piosenki o tematyce morskiej. Zainicjowana przez solistkę kolęda została podchwycona przez zebranych i cała sala uczestniczyła we wspólnym śpiewaniu. Skoro tak dobrze szło nam śpiewanie kolęd, to zostaliśmy zaproszeni do kolejnej. Sala rozśpiewała się na dobre. Przed kolejnym utworem zostaliśmy zapytani, czy ktoś pływał po morzach i oceanach. Odpowiedź „tak” padła od wielu zebranych. Zaproponowano nam wówczas piosenkę, którą wszyscy znali:, „Bo nie zna życia, kto nie służył w marynarce”. I tu sala dała koncert swoich umiejętności. W trakcie wspólnego śpiewania nastąpiła awaria nagłośnienia, która nie przerwała koncertu, ale spowodowała śpiew piosenkarki bez akompaniamentu. Śpiewaliśmy wobec tego razem z solistką. Na zakończenie panią Ewelinę obdarowaliśmy kwiatami, a w rewanżu otrzymaliśmy na bis szantę „Cicha woda”, śpiewaną wspólnie przez piosenkarkę i zebranych na sali.

Po koncercie na scenę powrócił Robert Witkowski i zapowiedział wystąpienie dr Fryderyka Tomali. Pan Prezes po przywitaniu zebranych, ze względu na dalej trwającą awarię nagłośnienia, przedstawił skróconą informację o działalności Towarzystwa w 2019 roku. Ponad 270 tys. osób odwiedziło latarnie Rozewie, Hel, Stilo i Krynicę Morską. Na cele NMM zakupiliśmy modele statków, obrazy i różne eksponaty muzealne. Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury morskiej to remonty latarń Rozewie I i II, oraz Helu. Cele statutowe objęły finansowanie wydawnictw własnych i współfinansowanie obcych oraz organizację wycieczek. Akcja Bliza cieszy się w dalszym ciągu dużym powodzeniem. W Sali wystawowej Stodoła prowadziliśmy wystawy malarzy marynistów. W roku 2020 będziemy kontynuować działalność statutową. Ponadto zamierzamy zorganizować 4 dniową do Nieborowa, Kielc i Puław, oraz do Dęblina i Twierdzy Modlin. Wycieczka będzie nawiązywać do miejsca związanego z autorem Latarnika Henrykiem Sienkiewiczem.

Kolejnym mówcą był dyrektor NMM dr Robert Domżał. Przedstawił osiągnięcia Muzeum w roku 2019 i zamierzenia na 2020. Do największych sukcesów zaliczył ponad 460 tys. zwiedzających obiekty Muzeum. Przeprowadzenie remontu „Daru Pomorza” oraz przygotowanie do wspólnego projektu obejmującego statek „Sołdek” i statek z Muzeum Oceanu Światowego w Kaliningradzie. Rok 2020 to obchody 100 rocznicy Zaślubin Polski z Morzem połączone z wystawą czasową „Puck 10-lutego 1920, Oczami świadków” oraz 60-lecie powstania Muzeum. Pokrótce także przedstawił koncepcję remontu wizytówki Gdańska Żurawia i nowych wystaw, które tam powstaną.

Robert Witkowski zapowiedział następny punkt uroczystości i zaprosił na scenę byłego dyrektora Muzeum dr hab. Inż. Jerzego Litwina. Spowodowane to było wręczeniem Medalu „Przyjacielowi Narodowego Muzeum Morskiego”. W laudacji podkreślono całokształt dokonań na rzecz Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego, a w szczególności za wieloletni wszechstronny rozwój, tworzenie nowych oddziałów w całym województwie pomorskim, opiekę nad „Darem Pomorza” i „Sołdkiem”, prowadzenie podwodnych badań archeologicznych, ożywioną działalność wystawienniczą, naukową i edukacyjną oraz współpracę z zagranicą. Wręczenia medalu dokonali Prezes Towarzystwa i Dyrektor Muzeum.

Zanim przystąpiono do ostatniego elementu Spotkania Noworocznego, wiceprezes Towarzystwa Apoloniusz Łysejko, przedstawił informację o planowanej wycieczce do Latarni Morskiej Czołpino powiązanej ze zwiedzaniem nowo otwartego Muzeum Latarnictwa w Osadzie Latarników w Czołpinie.

Akcentem kończącym uroczystości było wręczenie Złotych Odznak Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego. Odznakami zostali uhonorowani: Maria Litwin, Irena Pawlukiewicz i Henryk Ganowiak odbierając je z rąk Prezesa i Wiceprezesa Towarzystwa.

Kończąc Spotkanie Noworoczne Robert Witkowski w imieniu Prezesa Towarzystwa i swoim własnym zaprosił wszystkich na skromny poczęstunek.

Tekst: Apoloniusz Łysejko

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego 2020

Next

Port Gdynia - na fali wzrostu

Zobacz również