Szkoła życia! Wielka przygoda. Fantastyczni ludzie. To tylko kilka określeń, za pomocą których można opisać „Gdańską Szkołę pod Żaglami”. W tym roku studenci oraz uczniowie szkół średnich będą mieli okazję wziąć udział w niezapomnianej wyprawie na Islandię. Trwa rekrutacja do wyjątkowego rejsu na pokładzie STS Generał Zaruski.

„Gdańska Szkoła pod Żaglami” to najdłuższy w sezonie rejs tradycyjnym szkolnym żaglowcem do różnych krajów i portów w Europie, bogaty w atrakcje turystyczne oraz ciekawy i rozwijający program edukacyjny, nawiązujący do najlepszych tradycji polskich szkół pod żaglami oraz głośnych wypraw „Generała Zaruskiego”, zapisanych w historii polskiego jachtingu (Narvik, Spitsbergen).

„Gdańska Szkoła pod Żaglami” to unikatowe przedsięwzięcie żeglarskie Miasta Gdańska oraz armatora jachtu szkolnego „Generał Zaruski” – Gdańskiego Ośrodka Sportu, wspieranego przez Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta w Gdańsku.

Jak zostać członkiem załogi? W rejsie weźmie udział 19 wybranych osób, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji o charakterze konkursu. Należy przygotować zgłoszenie w formie listu motywacyjnego w postaci jednej strony formatu A4 i dostarczyć je do Biura Armatorskiego do dnia 13.03.2020 r. Szczegóły można znaleźć w regulaminie oraz prezentacji programu “Gdańskiej Szkoły pod Żaglami”, dostępnych na stronie https://zaruski.pl/wydarzenia/gdanska-szkola-pod-zaglami-2020-rekrutacja/. Obowiązkowym i dodatkowo punktowanym elementem oceny jest przygotowanie w dowolnej formie propozycji atrakcyjnego elementu programu rejsu (np. plan zwiedzania jednego z odwiedzanych portów, prezentacja multimedialna, zabawa integracyjna itp.).

Rejs zacznie się 11.07.2020 r. w Gdańsku i po odbyciu szkolenia żeglarskiego, uczestnicy wypłyną w kierunku Szetlandów, a w drodze rozpoczną się zajęcia edukacyjne wynikające z programu rejsu. Szczególny nacisk będzie położony na pracę w zespołach, samodzielność i autoedukację – co daje duże pole do działania. Rejs zakończy się 06.08.2020 r. w Reykjaviku. Wcześniej będzie jednak okazja zwiedzenia Islandii, która oferuje zapierające dech w piersi atrakcje turystyczne, geograficzne i geologiczne.

Jak sama nazwa sugeruje, po wyjściu w morze zaczynają się regularne zajęcia z edukacji morskiej oraz przedmiotów ogólnokształcących w ramach klasycznej edukacji, właściwej dla wieku uczestników. Pierwsza część obejmuje m.in. wiedzę o budowie i obsłudze takielunku, podstawy nawigacji i locji, bezpieczeństwo na morzu, tradycje i obyczaje żeglarskie, a także historię żeglarstwa ze szczególnym uwzględnieniem idei edukacji morskiej, stworzonej przez gen. Mariusza Zaruskiego. W części przyrodniczej uczestnicy poznają podstawy meteorologii, astronomii i astronawigacji oraz prawa fizyki wykorzystywane na żaglowcu, a także specyfikę miejsc odwiedzanych w czasie rejsu. Część humanistyczna natomiast przybliży rekrutom osobę prekursora rozwoju żeglarstwa w Polsce gen. Mariusza Zaruskiego oraz idee wychowania morskiego. Młodzież zapozna się także z literaturą marynistyczną oraz będzie szlifować znajomość języka angielskiego, jako obowiązującego w żeglarstwie.

Tekst i zdjęcia: Gdański Ośrodek Sportu

Previous

Konferencja KORAB CEMT Young 2020

Next

ZMPSiŚ i Kuratorium Oświaty będą współpracować

Zobacz również