Konferencja otwiera wspaniałą możliwość dla młodych absolwentów do zaprezentowania swoich prac oraz do spotkań i rozmów z innymi absolwentami pracującymi na uczelniach wyższych lub w przemyśle.

Oczekuje się, że zgłaszane artykuły będą dotyczyć najnowszych prac z obszarów związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem w ruchu statków i obiektów pływających. Prace powinny być aktualnie prowadzone lub zakończone nie później niż 5 lat temu.

Konferencja stanowi również bardzo dobrą okazję dla zainteresowanych tematyką morską aby dowiedzieć się o najnowszych pracach prowadzonych na uczelniach wyższych i w przemyśle.

Udział w konferencji jest bezpłatny jednak wymaga rejestracji: Link do rejestracji

Ważne terminy:

Do 29 lutego 2020                           Nadsyłanie streszczeń artykułów

Do 30 marca 2020                            Nadsyłanie artykułów

3 kwietnia 2020 *)                          Ostatni dzień rejestracji

22-23 kwietnia 2020                       Konferencja

*) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia rejestracji w dniu innym niż wyżej podany.

Partnerzy Generalni: Polskie Forum Technologii Morskich, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Partnerzy naukowi: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski w Gdyni

Partnerzy medialni: GospodarkaMorska.pl, OficynaMorska.pl

W sprawie pytań prosimy o kontakt: topkorab@gmail.com

fb.me/topkorab

Previous

Magdalena Adamowicz w Brukseli z Sekretarzem Generalnym IMO Kitackiem Limem

Next

Gdańska Szkoła pod Żaglami - trwa rekrutacja na wyjątkowy rejs "Generałem Zaruskim"

Zobacz również