Nie ulega żadnej wątpliwości, iż jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi dzisiaj stoimy, jest skuteczna walka ze zmianami klimatycznymi. Ze względu na duże zużycie paliw kopalnych, globalna działalność żeglugowa jest źródłem emisji znacznych ilości gazów cieplarnianych i przyczynia się do zmiany klimatu. Współpraca między Unią Europejską a Międzynarodową Organizacją Morską jest konieczna, by zmienić tę sytuację – podkreśliła europoseł Magdalena Adamowicz w trakcie debaty z Sekretarzem Generalnym Międzynarodowej Organizacji Morskiej na forum Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego.

W 2013 roku Unia przyjęła strategię na rzecz stopniowego włączenia emisji z transportu morskiego do unijnej polityki mającej na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Pierwszym etapem realizacji tej strategii było przyjęcie w 2015 r. unijnego rozporządzenia w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego, tzw. rozporządzenie MRV.

Obecnie Parlament Europejski pracuje nad rewizją tego rozporządzenia, aby częściowo dostosować unijny system monitowania, raportowania i weryfikacji emisji CO2 z transportu morskiego do globalnego systemu gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki ustanowionego przez IMO.

Istnienie dwóch systemów, europejskiego i globalnego, oznacza, że statki prowadzące działalność w zakresie transportu morskiego powiązaną z Unią muszą wywiązywać się z podwójnych wymogów w zakresie monitorowania i raportowania emisji. Oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie z punktu widzenia przedsiębiorców – powiedziała Magdalena Adamowicz, która w Komisji Transportu i Turystyki prowadzi prace nad rewizją rozporządzenia MRV. – Na tym jednak nie koniec, bowiem rozpoczynamy również prace nad Europejskim Zielonym Ładem, który zakłada, że Europa do 2050 roku stanie się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Jednym z elementów tego bardzo ambitnego planu jest rozszerzenie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS) na transport morski – dodała europoseł z Gdańska.

Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej przypomniał, że we wstępnej strategii IMO dotyczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych ze statków” przyjętej w kwietniu 2018 roku znalazła się lista dodatkowych środków dalszej redukcji CO2, tzw. środków kandydujących z proponowanym harmonogramem.

Transport morski to przemysł globalny, dlatego potrzebujemy globalnych rozwiązań. Oczywiście śledzimy prace Unii Europejskiej na temat ewentualnego rozszerzenia systemu EU ETS o transport morski i prowadzimy analizy, czy tego typu mechanizmy byłyby najbardziej optymalne, by uczynić transport morski mniej szkodliwym dla środowiska. Musimy jednak pamiętać o tym, że IMO liczy ponad 170 państw członkowskich o różnym poziomie rozwoju oraz ambicji w zakresie – podsumował Sekretarz Generalny IMO.

Tekst i zdjęcie: materiały prasowe Biura Magdaleny Adamowicz, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Previous

Obchody 100-lecia Polskiej Służby Hydrograficznej

Next

Konferencja KORAB CEMT Young 2020

Zobacz również