W piątek, 28 sierpnia, odbyła się uroczysta promocja oficerska absolwentów studiów wojskowych Akademii Marynarki Wojennej. Aktu mianowania dokonał I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni pil. dr inż. Tadeusz Mikutel. Uroczystość miała miejsce tradycyjnie na pokładzie historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica”.

Szanowni Absolwenci, dzień promocji to dzień wyjątkowy, który będzie się pamiętało do końca życia. Cieszmy się ich radością, tym co osiągnęli i jacy są. Ci młodzi oficerowie, przyszli dowódcy, stanowią największe bogactwo Marynarki Wojennej. Spędziliście w Uczelni 1844 dni, to nie tylko były dni radości, ale również dni wątpliwości, które trzeba było przezwyciężyć, Im to się udało – zaznaczył kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, Rektor-Komendant AMW.

Natomiast, I zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego życzył nowo promowanym oficerom, aby marzenia się spełniły. Chcę Wam podziękować za to, że nie utraciliście ducha. Niech dobre wiatry zawsze wypełniają Wasze żagle, idźcie przez morza i oceany świata, odkrywajcie nowe horyzonty, łamcie to co jeszcze nie złamane, niech Wam zawsze w służbie towarzyszy marynarskie szczęście.

W trakcie ceremonii odczytano list z okazji promocji na pierwszy stopień oficerski od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz od Ministra Obrony Narodowej.

W gronie przyszłych podporuczników marynarki 13 osób – 5 kobiet i 8 mężczyzn – studiowało na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, a 12 osób (wszyscy mężczyźni) na Wydziale Mechaniczno – Elektrycznym. Prymusem został ppor. mar. Michał Grozalski, drugą lokatę zajął ppor. mar. Krystian Sokołowski, a trzecią ppor. mar. Damian Głowacki.

Prymus otrzymał nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w postaci honorowej broni białej (Pałasz Honorowy Marynarki Wojennej). Absolwentom kończącym studia z II i III lokatą wręczone zostaną wyróżnienia odpowiednio od Ministra Obrony Narodowej oraz Rektora – Komendanta AMW. Promocję uświetniła obecność Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Defilada pododdziałów, wraz z absolwentami już jako oficerami, zakończyła ceremonię.

Tekst: https://www.amw.gdynia.pl

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz

Previous

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Napieralskiemu

Next

Tunel pod Świną. „Kret” gigant płynie do Świnoujścia

Zobacz również