W środę 30 września w Audytorium AMW odbyła się Inauguracja Nowego Roku Akademickiego. Naukę na I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpocznie prawie tysiąc studentów wojskowych i cywilnych. Uroczystość była transmitowana na żywo do internetu.

Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=kAqk-Pv_GpQ

Święto rozpoczęło się od przemówienia Rektora – Komendanta, który przywitał zaproszonych gości. A także zaznaczył, że „nasza uczelnia szybko przystosowała się do nowych warunków jakie stworzyła sytuacja epidemiologiczna. Jednocześnie społeczność Akademii Marynarki Wojennej pokazała, że mimo trudnej sytuacji jest w stanie pomagać innym. Zorganizowaliśmy wiele akcji charytatywnych, środki ochrony osobistej wyprodukowaliśmy i dostarczyliśmy do 75 placówek medycznych, straży granicznej i straży pożarnej …”.

Swoją obecnością zaszczycili nas inspektor Marynarki Wojennej wiceadmirał Jarosław Ziemiański, dowódca Centrum Operacji Morskich – dowódca Komponentu Morskiego wiceadmirał Krzysztof Jaworski, prezes Poczty Polskiej S.A. Tomasz Zdzikot, a także przedstawiciele władz wojskowych, samorządowych, duchowieństwa oraz Magnificencje Rektorzy uczelni pomorskich i wojskowych. Następnie odbyła się immatrykulacja studentów I roku oraz ślubowanie doktorantów. W związku z sytuacją epidemiologiczną liczba gości i uczestników uroczystości była znacząco obniżona.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z okazji inauguracji nowego roku akademickiego skierował list do całej społeczności akademickiej, który odczytał prorektor ds. wojskowych kmdr Paweł Podgórny.

Podczas inauguracji wręczono wyróżnienia dla nauczycieli akademickich, m. in. za działalność badawczą, publikacyjną, dydaktyczną i organizacyjną. Na wniosek Kolegium Nagród, wyróżnieni zostali:

Za osiągnięcia w działalności naukowej

nagrodą rektora I stopnia zespół w składzie:

– kmdr dr hab. Jacek Fabisiak

– kmdr dr hab. Jarosław Michalak

– kmdr dr hab. Bartłomiej Pączek

– dr hab. inż. Wojciech Jurczak

– dr Edyta Łońska

za projekt badawczy ,,DAIMON”, zrealizowany w ramach międzynarodowego programu INTERREG Baltic Sea Programme.

Za osiągnięcia dydaktyczne

nagrodą rektora III stopnia

– dr. Marcin Fitas

 za osiągnięcia dydaktyczne w dziedzinie nauk społecznych

Za znaczące przedsięwzięcia organizacyjne

nagrodą rektora I stopnia zespół w składzie:

– kmdr por. dr inż. Piotr Bekier

– kmdr dr hab.inż. Mariusz Wąż

– kmdr por. dr. inż. Artur Grządziel

za przygotowanie i doprowadzenie do przyznania Akademii uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „hydrografia morska”

nagrodą rektora II stopnia

– kmdr por. dr Wojciech Sokołowski

za kierowanie zespołem i doprowadzenie do przyznania Akademii uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Bezpieczeństwo w transporcie i spedycji”.

Za całokształt dorobku nauczyciela

nagrodą rektora I stopnia

– dr Kazimierz Szczepański

nagrodą rektora II stopnia

– prof.dr.hab. Czesław Jarecki.

Tytuł Wybitny Nauczyciel Akademicki otrzymałdr Kazimierz Szczepański, natomiast tytułNajlepszego Nauczyciela Akademickiego został przyznany kmdr. por. Sławomirowi Dorotynowi.

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego przyznał nagrody za najlepsze prace dyplomowe związane tematycznie z różnymi aspektami i płaszczyznami bezpieczeństwa państwa, a w szczególności cyberbezpieczeństwa.

Nieodzownym elementem inauguracji jest wręczenie Honorowej Odznaki AMW. W tym roku Senat Akademii Marynarki Wojennej przyznał Honorową Odznakę ministrowi Tomaszowi Zdzikotowi.

Tradycyjnie, na koniec uroczystości został wygłoszony wykład inauguracyjny. Tegoroczny temat to „Cyberprzestrzeń jako domena operacyjna”, prelegentem był dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni im. Jerzego Witolda Różyckiego w Warszawie, pełnomocnik MON ds. utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni, gen. bryg. Karol Molenda.

Tekst: materiały prasowe AMW

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz

Previous

Chrzest ZODIAK II i odsłonięcie tablicy pamiątkowej w ramach obchodów Stulecia Administracji Morskiej RP

Next

Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu przyciąga uwagę świata

Zobacz również