5 marca br. w Bibliotece Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się spotkanie autorskie z Profesorem Antonim Komorowskim. Profesor (kontradmirał MW w stanie spoczynku), Rektor-Komendant AMW przez dwie kadencje w latach 1994-2003, prezentował swój dorobek książkowy – niemały – wydał drukiem 31 tytułów, a dwa kolejne właśnie nadchodzą.

Gości witał i o swojej współpracy z profesorem w wielkim skrócie opowiedział dyrektor biblioteki dr Mirosław Nitychoruk, przytaczając również fakty nie pozbawione poczucia humoru. Dzisiaj w bibliotece AMW znajduje się 26 książek Profesora. Trzeba tu uzupełnić, że Jubileusz 75-lecia Profesora był planowany na 2 kwietnia – dzień Jego urodzin, jednak spotkanie to zostało odwołane z uwagi na panujące zagrożenie koronawirusem COVID-19.

Profesor Antoni Komorowski, zabierając głos zachęcił do dyskusji o książkach i ich powstawaniu, a nie jest to temat łatwy, o czym autorzy książek doskonale wiedzą. Zachęcał też do wymiany doświadczeń podczas tej dyskusji. Często wysiłek zebrania materiału, napisanie i doprowadzenie do druku, i otrzymanie gotowej książki to bardzo mozolna praca, nie zawsze (albo coraz rzadziej) prawidłowo wynagrodzona…

Podczas swojego wystąpienia prof. Antoni Komorowski poruszył temat dotyczący napisania i doprowadzenia do wydania książki. Jak mówił: „Aby wydać książkę dzisiaj – należy spełnić wiele wymogów. Trzeba zacząć od zaplanowania kosztów – od pieniędzy – należy poukładać sobie w planach, skąd te pieniądze pozyskać. Skończyły się czasy, które mobilizowały wydawcę do zawarcia umowy wraz z zawarciem w niej ścisłych ustaleń dotyczących wynagrodzenia – honorarium autorskiego. Raz albo dwa zdarzyło mi się, że wydawca porządnie podszedł do tematu – podpisał dobrą umowę, wydał książkę i zapłacił parę złotych, książek wydałem 31 – takie są warunki ekonomiczne i trudno… Podczas planowania książki posiłkowałem się zawsze zmysłem organizacyjnym, najczęściej wykorzystując pieniądze z pionu naukowego – realizowałem prace badawcze różnego typu, na końcu harmonogramu finansowego ujmując wydanie książki. I tak się udawało…” Potwierdzając podpowiedź uczestniczącej w spotkaniu dr Iwony Pietkiewicz – współautorki m.in. książki „Morskie drogowskazy polskiego wybrzeża”: „zdarzały się też prace badawcze – granty pozyskane poza macierzystą uczelnią.” Kontynuując wyjaśniał jak postępuje autor, otóż: „Wymyśla tytuł, siada do biurka, bierze długopis i pisze. Jednak czasem, gdy w jego umyśle powstaje praca o charakterze wielokierunkowym i autorowi brakuje wiedzy specjalistycznej – wówczas powstaje praca zbiorowa, będąca efektem działań różnych osób współpracujących przy wydaniu książki. I takich książek wydałem kilka, organizując zespoły do pracy wspólnej.” Do takich prac należą m.in.: „Vademecum żeglarskie” (książka miała kilka wydań), czy wydana w naszej Fundacji „Morskie drogowskazy polskiego wybrzeża” , przy której właśnie kończymy prace związane z drugim wydaniem. Omówił też swój dorobek twórczy, który zaczął się od pracy dyplomowej związanej z Jego wykształceniem wojskowym oficera broni podwodnej.

Wydawców książek profesorskich było kilku. Wśród nich znajduje się też nasza Fundacja promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej. Tytuły to: „Jachting Zatoki Gdańskiej” – dodam, że w trakcie spotkania i jej prezentacji usłyszałem bardzo pochwalny głos zadowolenia związanego z jej opracowaniem i szatą graficzną :) , kolejne to „Najstarsze latarnie morskie Zatoki Gdańskiej” , wspomniane wcześniej „Morskie drogowskazy…” oraz ostatnia wspólnie z Akademią Marynarki Wojennej „Bezpieczeństwo i ratownictwo morskie na południowym Bałtyku. Przełom XIX i XX wieku” – prezentowana podczas spotkania. Oczywiście książki są i wkrótce będą do nabycia w naszej księgarni – kliknij.

Podczas późniejszej dyskusji głos zabierali: Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich kmdr dr hab. Bartosz Pączek – prof. AMW; kontradmirał w stanie spoczynku, dr inż. Czesław Dyrcz (Rektor-Komendant AMW w latach 2007-2015); kmdr Paweł Podgórny, Prorektor ds. Wojskowych; historyk Profesor Jerzy Przybylski oraz komandor porucznik dr Adam Cichocki, Szef Katedry Broni Podwodnej. Miałem też i ja możliwość wypowiedzi, z podkreśleniem, że i wydawcy w dzisiejszych czasach nie mają łatwego żywota, szczególnie borykając się z dość nagminnie tworzonymi nielegalnymi kopiami książek, a także ze spadkiem zainteresowania słowem drukowanym…

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Zdjęcia z podziękowaniem :) Krzysztof Miłosz

Previous

VII Dzień Techniki w CONRADINUM

Next

Podchorążowie oddali krew

Zobacz również