5 marca br. gdańskie Szkoły Techniczne i Okrętowe CONRADINUM po raz siódmy zorganizowały Dzień Techniki. Jest to przedsięwzięcie adresowane do uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz własnych, i ma na celu przybliżenie im nowych rozwiązań technicznych spotykanych w życiu codziennym, ale też zachętę i pomoc w wyborze przyszłej szkoły. Tego dnia zaplanowano oprócz spotkań z wystawiającymi się firmami instytucjami i uczelniami wyższymi, również wykłady naukowe, pokazy urządzeń i sprzętu oferowanego przez te firmy.

Spotkanie z przedstawicielami firm okrętowych i morskich rozpoczęło się od przywitania wszystkich przez dyrektora Andrzeja Butowskiego, któremu towarzyszyła Inspektor Aleksandra Prostak z Wydziału Rozwoju Społecznego Miasta Gdańska. Jak mówił dyrektor: „Chcemy kształcić młodzież, która świadomie wybierze swój zawód i chce pracować dla swoich przyszłych firm. Chcemy zapewnić naszej młodzieży jak najlepsze przygotowanie w kierunku technicznym i zawodowym. Współpraca z firmami musi być bardzo bliska i jak najbardziej powiązana.” Dyrektor podziękował też wszystkim firmom, które podpisały ze szkołą umowy patronackie i partnerskie, i wyraził nadzieję na przystąpienie do współpracy przez kolejne firmy. Otwarciem VII Dnia Techniki i równoległego Tygodnia Zawodowca zajęła się inspektor Aleksandra Prostak.

Jak powiedział mi dyrektor Andrzej Butowski: „Na okazję zorganizowania Dnia Techniki zapraszamy chętne firmy, które chcą się zaprezentować naszej młodzieży, pokazać sposób funkcjonowania i drogę rozwoju. Wśród goszczących u nas firm są takie, które mają z nami podpisane umowy patronackie i partnerskie. Dla nas szczególnie ważne są umowy patronackie, gdzie firmy są powiązane z daną klasą o konkretnej specjalności. Polega to m.in. na zapoznawaniu uczniów od pierwszego roku nauczania z ofertą firm, objęciu poszczególnych klas patronatem, odbywają się spotkania z rodzicami uczniów. Chodzi o pokazanie młodzieży, że przy dobrym poziomie kształcenia można trafić do firmy oferującej w przyszłości pracę. Organizowane są wycieczki oraz konkursy związane z tematyką firm, także ich reprezentanci prowadzą specjalistyczne wykłady, zapoznają z urządzeniami stosowanymi u siebie – wszystko, aby pomóc uczniom w sprecyzowaniu swoich przyszłych wyborów zawodu. Uczniowie w trakcie swojej nauki są do tych firm kierowani na miesięczne praktyki, w przypadku uczniów pełnoletnich możliwe są też płatne staże wakacyjne. (…) Umowy partnerskie wiążą się tylko z organizacją praktyk, ewentualnie staży – tutaj wsparcie ze strony firm jest skromniejsze.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Nagroda kapitana Leszka Wiktorowicza

Next

Spotkanie z Profesorem Antonim Komorowskim

Zobacz również