6 września, jak co dwa lata, dźwięki dzwonu okrętowego, ogłoszą otwarcie XXI Targów Morskich i Konferencji BALTEXPO w Gdańsku. BALTEXPO to najważniejszy projekt gospodarczy, poświęcony gospodarce morskiej i przemysłowi stoczniowemu w Europie Środkowo – Wschodniej.

Tegoroczne BALTEXPO ma charakter szczególny: to pierwsze wydarzenie gospodarcze w Europie, organizowane po okresie pandemii. Stąd szczególne zainteresowanie biznesu, administracji, ekspertów pierwszą możliwością osobistych spotkań i rozmów.

BALTEXPO 2021 jest tez dowodem żywotności, rozmachu inwestycyjnego, poszukiwania nowych form działalności i źródeł finansowania polskich przemysłów morskich.

Najważniejsze grupy wystawców na tegorocznych targach to stocznie i producenci wyposażenia okrętowego, porty i terminale, producenci sprzętu do rozładunku i przeładunku, transport intermodalny, energetyka wiatrowa. Mimo krótkiego czasu na zgłaszanie udziału od momentu zawieszenia ograniczeń, BALTEXPO 2021 zgromadzi aż 116 wystawców z 8 krajów.

BALTEXPO to w tym roku także ponad 60 godzin konferencji i debat publicznych. Tematyka tych dziesięciu konferencji oddaje złożoność i kompleksowość problematyki, związanej z sektorem morskim. 

Uczestnicy BALTEXPO dyskutować będą podczas Debaty Otwarcia o inicjatywie Trójmorza rozumianej jako nowy impuls rozwoju regionu portów Europy Środkowo-Wschodniej. Współorganizatorem tej Debaty jest rządowy Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW), zaś patronem medialnym portal Trójmorze.

Elektryzującemu stocznie i dostawców wyposażenia Programowi „Miecznik” poświęcona jest konferencja, której partnerem jest PGZ Stocznia Wojenna. W sektorze targów i w konferencji, poświęconej temu największemu w historii kontraktowi polskiego przemysłu obronnego zapowiedzieli udział czołowi przedstawiciele sił zbrojnych i przemysłu zbrojeniowego z kraju i zagranicy.

Budzącą wiele nadziei i kontrowersji chińska inicjatywa Morskiego Jedwabnego Szlaku i szans Polski na styku Azji i Europy będzie przedmiotem obrad kolejnej konferencji w międzynarodowej obsadzie.

Projektowi morskiej energetyki wiatrowej, na który w najbliższych latach przeznaczone będą poważne środki z Krajowego Programu Odbudowy, udziałowi portów i firm – kooperantów poświęcona jest kolejna dwusesyjna konferencja. Idzie o zwiększenie udziału polskich firm w dostawach komponentów i materiałów na rzecz morskiej energetyki wiatrowej.

Należy się spodziewać, ze uczestnicy Morskiego Forum Inwestycji Infrastrukturalnych omówią strategie rozwoju portów morskich, portowych i około portowych inwestycji infrastrukturalnych i upomną się o inwestycje intermodalne i ułatwiające dostęp do polskich portów.

Przedmiotem oddzielnych konferencji będą także m. in. Inwestycje kolejowe w kontekście transportu intermodalnego, dekarbonizacja żeglugi, zeroemisyjne statki i technologie.

Tradycyjnie podczas BALTEXPO zbierze się Związek Pracodawców Forum Okrętowe.

Patronat nad BALTEXPO 2021 objęli m. in. ministrowie: Infrastruktury, Spraw Zagranicznych, Rozwoju i Technologii, Klimatu i Środowiska, Aktywów Państwowych, marszałkowie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, Wojewoda pomorski, Prezydenci Gdańska, Gdyni i Szczecina.

Partnerem strategicznym BALTEXPO jest Remontowa Holding S.A.

Partnerami BALTEXPO są: Bank Gospodarstwa Krajowego i Invest in Pomerania.

 Organizatorem BALTEXPO jest jak zawsze Zarząd Targów Warszawskich.

 Targi BALTEXPO 2021 odbywają się w gdańskiej Hali AMBEREXPO i potrwają od 6 do 8 września.

Akredytacja na targach Baltexpo jest bezpłatna.

Bliższe informacje na stronie www altexpo.ztw.pl

Kontakt z organizatorami telefon: + 48 600 400 813, e-mail: majman@ztw.pl, 664 307 193 milewska@ztw.pl

Tekst: materiały prasowe Baltexpo 2021

Zdjęcie: Cezary Spigarski

Previous

Forum Wizja Rozwoju - panele gospodarki morskiej

Next

48 jachtów w 62. regatach Gdynia-Władysławowo-Gdynia

Zobacz również