Na Terminalu Promowym w Świnoujściu jeszcze w tym roku powstanie nowoczesna i ekologiczna kotłownia. Chcą ją wykonać dwie firmy, które zgłosiły się w odpowiedzi na przetarg, który w tej sprawie ogłosił gospodarz terenu – Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

Przedsiębiorstwo GRAMET Sławomir Gray z Lubonia wyceniło swoje usługi na kwotę nieco ponad 1,4 mln złotych, natomiast oferta Konsorcjum firm ze Szczecina Infra-Port Sp. z o.o. oraz Calesco SA przekracza 2 mln zł, przy zakładanym budżecie inwestora przekraczającym sumę 1,8 mln zł.

Nowa kotłownia powstanie w magazynie „A”, którego pomieszczenia zostaną w tym celu odpowiednio dostosowane i przebudowane. Zewnętrzna forma obiektu nie ulegnie zmianie.

W kotłowni przewidziano instalację dwóch pieców gazowych pracujących w kaskadzie o mocy znamionowej 660 kW każdy. Zaprojektowano kotły żeliwne niskotemperaturowe. Kotły będą wyposażone w palniki gazowe wentylatorowe modulowane całkowicie zautomatyzowane składające się z elektronicznego automatu palnikowego z funkcją diagnostyczną oraz wentylatora osiowego z trzyfazowym silnikiem elektrycznym wentylatora.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ze zmianą użytkowania pomieszczenia magazynu na kotłownię gazową w budynku magazynu „A” Terminalu Promowego w Świnoujściu”, będzie wykonane w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu.*

Wybrany wykonawca będzie miał na realizacje wszystkich prac siedem miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy.

* „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu” to inwestycja ZMPSiŚ, która sprawi optymalizację zużycia nośników energii, poprawę sytuacji w zakresie ochrony środowiska i dostosowanie pod tym względem obydwu portów do obowiązujących norm i przepisów. W tym celu rozbudowie i modernizacji poddane będą: sieci wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja wód opadowych, zasilanie elektroenergetyczne, sieć teletechniczna, sieć wody przeciwpożarowej oraz system odwadniania terenów.

Obecnie Zarząd Portu szuka wykonawcy robót. Oferty można składać do 10 lutego br. Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Rozwój transportu morskiego. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Fot.: materiały prasowe ZMPSiŚ S.A./Marek Czasnojć

Previous

Zielony port coraz bliżej. ZMPSiŚ szuka wykonawcy, który zmodernizuje infrastrukturę techniczną

Next

Saab podpisał kontrakt na dostawę pojazdów podwodnych typu MuMNS

Zobacz również