Działające w Akademii Morskiej od 2015 roku, Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska (CBPCRiOŚ) właśnie rozpoczyna nowy rozdział swojej działalności: uzyskało akredytację PCA, co otwiera nowe możliwości prowadzenia specjalistycznych komercyjnych badań i rozwijania współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami.

Dotychczas, laboratorium dysponowało świadectwem uznania Polskiego Rejestru Statków, w zakresie badań olejów hydraulicznych, smarowych i paliw, ale teraz uzyskuje dodatkowe uprawnienia.

Po  ponad dwuletnich, kosztownych przygotowaniach, spełnieniu wysokich wymagań, laboratorium CBPCRiOŚ uzyskało długo oczekiwaną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Nowo otrzymana akredytacja obejmuje swoim zakresem badania gęstości, lepkości, temperatury zapłonu, zawartości siarki i wody w próbkach paliw ciekłych oraz materiałów smarnych. Ten zakres chcemy rozwijać.

”Wraz z przyznaniem akredytacji PCA, nasza wiarygodność i konkurencyjność na rynku analiz paliw i olejów znacząco wzrosła, będziemy teraz mogli przystępować do większej liczby przetargów na wykonanie specjalistycznych badań – mówi kierownik CBPCRiOŚ, dr inż. Magdalena Szmukała. – Liczymy na spory rynek potencjalnych zleceń w zakresie pomiarów zawartości siarki w paliwach żeglugowych – dodaje.

Znajdujące się przy ulicy Willowej w Szczecinie laboratorium, powstało w 2015 roku w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Od początku Centrum było – z jednej strony – laboratorium, w którym wykonywano badania i analizy dla naukowców z Akademii – a z drugiej – jednostką komercyjną, wykonującą analizy dla firm, przedsiębiorstw i instytucji z różnych branż przemysłu.

Oprócz standardowych badań paliw ciekłych (skład, właściwości fizyko-chemiczne, zanieczyszczenia), przydatnych chociażby do monitorowania jakości paliw sprzedawanych na stacjach paliwowych, laboratorium wyspecjalizowało się w analizach olejów. Do tej pory wykonywało, między innymi, badania zużytych olejów silnikowych i hydraulicznych pod kątem utraty ich pierwotnych właściwości, ewentualnych zanieczyszczeń i przydatności do dalszej eksploatacji. Analizy tego typu określają także stopień zużycia i postępów korozji poszczególnych elementów silnika i układów hydraulicznych.

W zakres badań, które przeprowadza laboratorium CBPCRiOŚ wchodzi również analiza wód zęzowych, czyli płynów zbierających się na dnie wnętrza kadłubów statków (woda, oleje i zanieczyszczenia z układu napędowego). Określenie stopnia i składu zanieczyszczeń pozwala na odpowiednie ich zutylizowanie w specjalistycznych jednostkach portowych.

Uzyskana teraz akredytacja PCA jest potwierdzeniem kompetencji personelu laboratorium i wysokiej jakości usług, świadczonych zgodnie z najlepszą praktyką oraz zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania wg normy  PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02. Certyfikat daje nowe możliwości rozwojowe, ale też zobowiązuje do nieustannego doskonalenia systemu pracy w ramach badań biegłości umożliwiających laboratoriom monitorowanie realizacji badań.

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe AM Szczecin

Previous

Siedem podmiotów zainteresowanych zainwestowaniem w PG Eksploatacja S.A.

Next

Wyniki rekrutacji w pierwszym terminie naboru do Akademii Morskiej w Szczecinie

Zobacz również