Znamy już wyniki rekrutacji w pierwszym terminie naboru do Akademii Morskiej w Szczecinie. Chętnych, by z nami studiować w roku akademickim 2021/22 było ponad 1200. Warunki przyjęcia na studia I stopnia spełniło do tej pory 722 kandydatów. Już teraz otwieramy nabór uzupełniający – który będzie prowadzony w trybie ciągłym i potrwa do 22 września. 

Dużym zainteresowaniem cieszą się w tym roku: najpopularniejsze kierunki, nowości oraz studia w całości w języku angielskim.

Większe niż przed rokiem zainteresowanie notują: nawigacja (po polsku i po angielsku), mechanika i budowa maszyn (po raz pierwszy: po angielsku), informatyka. Duży wzrost zainteresowania notuje także mechatronika. Wśród najpopularniejszych kierunków znalazły się zatem studia kształcące przyszłych marynarzy (a więc te typowo morskie). Zwyżkę notujemy też na kierunku informatyka – ten wzrost w dziedzinie IT utrzymuje się już od kilku lat.

Na stałym poziomie utrzymuje się zainteresowanie m.in. logistyką, transportem czy oceanotechniką lub geodezją i kartografią. Wielu kandydatów przyciągnęły też nowości, w tym Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe na Wydziale Mechanicznym.

Nabór uzupełniający rozpoczynamy już teraz potrwa od 20 lipca do 22 września. Ostateczne wyniki tegorocznej rekrutacji pojawią się 23 września, jednak kandydaci będą przyjmowani w trybie ciągłym (tj. decyzje dla poszczególnych osób będą wydawane na bieżąco – po dostarczeniu przez nie kompletu wymaganych dokumentów – w ten sposób chcemy ułatwić i przyspieszyć proces, a kandydatom – zminimalizować stres oczekiwania na wyniki). 

Nabór uzupełniający otwieramy na wszystkich kierunkach, ponieważ ostateczne decyzje tegorocznych maturzystów powodują niekiedy migracje między kierunkami i uczelniami. Biorąc to pod uwagę, pozostawiamy drogę do naszej uczelni otwartą dla wszystkich chętnych spróbować swoich sił na morzu lub lądzie.

Lista kierunków (studia I stopnia): 

Geodezja i kartografia

Informatyka

Inżynieria eksploatacji – nowość

Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe – nowość

Logistyka

Mechanika i budowa maszyn (po polsku i po angielsku – nowość)

Mechatronika

Nawigacja (po polsku oraz po angielsku)

Oceanotechnika

Teleinformatyka – nowość

Transport

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie (lic.)

Żegluga Śródlądowa

Szczegóły – kliknij 

Tekst i zdjęcie: materiały prasowe AM Szczecin

Previous

Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji

Next

Próbne cumowanie w nowym Publicznym Terminalu Promowym w Porcie Gdynia

Zobacz również