Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej otrzymał Certyfikat Uczelnia Liderów 2021, a także wyróżnienie nadzwyczajne „Primus” w konkursie „Uczelnia Liderów”. Organizatorami są: Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja Kreatywna PRC.  Wręczenie Certyfikatów i Znaków Jakości odbyło się podczas uroczystej gali, która odbyła się 2 lipca w hotelu „Sheraton” w Warszawie. Ideą jest certyfikowanie uczelni, które wysoki poziom kształcenia łączą z rozwijaniem wśród studentów kompetencji liderskich i umiejętności zawodowych.

Przewodniczącym komisji konkursowej jest prof. Dariusz Rott. To była już jedenasta edycja konkursu, w którym wyróżniono najlepsze polskie uczelnie oraz ich jednostki organizacyjne kształcące Liderów Społecznych – absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie, przywódcze, menedżerskie. Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego opisuje misję programu „Uczelnia Liderów” jako: „identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy”. Dalej tłumaczy „w ramach Programu „Uczelnia Liderów” akredytujemy szkoły wyższe i ich podstawowe jednostki organizacyjne (wydziały, kolegia), które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich to jeden z 4 wydziałów Akademii Marynarki Wojennej. Dla przyszłych oficerów, a także dla studentów wojskowych oferuje studia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie w specjalności cyberbezpieczeństwo. Kandydaci na studia cywilne mają także do wyboru: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne i unikatowy w Polsce kierunek bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce. Studia na WDiOM to nie tylko sala wykładowa i biblioteka, to także

przepustka do świata ekspertów i praktyków. Wydział oferuje możliwość odbycia praktyk w jednostkach wojskowych, instytucjach służb mundurowych oraz w wielu firmach, gdzie można zdobyć wiedzę, poznać ludzi oraz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego została założona w 2010 roku z inicjatywy pracowników naukowych uczelni województwa śląskiego oraz środowisk nauczycielskich regionu. Fundację współtworzą naukowcy, psychologowie, pedagodzy, menadżerowie nauki, przedstawiciele środowisk biznesowych i doradcy zawodowi. Organizacja prowadzi działalność o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Fundacja powstała z potrzeby prowadzenia wszechstronnych działań wspierających rozwój oświaty, nauki i sektora doradztwa zawodowego, a także gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności, kapitału społecznego i społeczeństwa uczącego się.

kmdr por. Wojciech Mundt, rzecznik prasowy Akademii Marynarki Wojennej

Previous

Legenda Morska Gdyni zaprasza na cykl letnich spacerów z przewodnikiem - „Wakacje Morskie Gdyni”

Next

„Dar Młodzieży” – wyjątkowy gość w Gdańsku

Zobacz również