Rok 2021 w zespole portów Szczecin-Świnoujście rozpoczął się wzrostem przeładunków. Te w relacji styczeń 2021 do stycznia 2020 wzrosły o prawie 8 %

Wzrosty zauważalne są w prawie wszystkich grupach towarowych. Liderem miesiąca pod względem przeładowanej ilości była ruda, w górę o blisko 154 % W styczniu br. w portach obsłużono masowce z rudą żelaza, rudą manganu i koncentratem cynku.

Dalej na wysokim poziomie utrzymują się przeładunki zbóż. Wzrost o 36 % wobec stycznia zeszłego roku. Porty obsłużyły w imporcie statki ze śrutą sojową oraz w eksporcie z pszenicą do Hiszpanii i Maroka oraz na Litwę.

Dzięki większemu importowi nawozów, kruszyw i metanolu oraz eksportowi smoły, paku, złomu, szkliwa sodowego i kwasu siarkowego, inne masowe zakończyły styczeń br. z dwucyfrowym wzrostem (+23 %) w porównaniu do stycznia 2020.

W przypadku drobnicy, wzrost w styczniu br. o 4,2 % W tym na plusie o prawie 7 % drobnica promowa. Więcej było też drobnicy konwencjonalnej – aluminium, celulozy, papieru, wyrobów stalowych i bloków granitowych.

W styczniu br. wzrosły też o jeden procent przeładunki węgla w porównaniu do tego samego miesiąca ub. roku. Porty obsłużyły dziewięć dużych masowców z węglem i koksem, w tym import z Australii oraz eksport do Indii, Hiszpanii, Danii i Francji.

Lepszy wynik za styczeń br. zanotowano też w przeładunkach kontenerów, w górę o 10,2 % wobec stycznia ub. roku.

Jedynie paliwa zakończyły styczeń br. na minusie. Było ich mniej o 26,1 % w stosunku do stycznia 2020.

Od blisko roku porty pracują w cieniu pandemii koronawirusa. Od jesieni ubiegłego roku przeładunki systematycznie rosną wracając do poziomu z okresu przedpandemicznego. We wrześniu i październiku 2020, licząc rok do roku, przeładowano towarów więcej o 8 %, w listopadzie +4,4 %, z kolei w grudniu +7,5 % W efekcie przeładunki są realizowane na poziomie zbliżonym do planowanego. Wpływa na to uniwersalny charakter obu portów, realizujących obsługę ładunków w szerokim zakresie.

Utrzymaniu tego kierunku służą także inwestycje podejmowane przez Zarząd Portu. ZMPSiŚ SA jest jednym z największych inwestorów w regionie. Dzięki obecnie realizowanym inwestycjom porty zyskają nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, jakie będą mogły zawijać do portu w Szczecinie po zakończeniu modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m. Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Tam także dzięki kolejnej inwestycji pojawi się nowy parking wraz z całym zapleczem. Rozbudowywany będzie terminal LNG poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego do obsługi mniejszych jednostek LNG: gazowców, bunkierek oraz jednostek feederowych. Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej, oba porty będą bardziej przyjazne środowisku. Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa (drogi i kolej) łączące porty z ich zapleczem. Przedsięwzięciem, które z pewnością znacząco zmieni oblicze obu portów oraz wpłynie na życie gospodarcze regionu będzie głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu.

Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ

Zdjęcie: materiały prasowe ZMPSiŚ S.A.

Previous

Świnoujście. Terminal kontenerowy szansą rozwoju portu i miasta

Next

Rekrutacja wiosenna – studia magisterskie w Akademii Morskiej

Zobacz również