19 marca br. podczas Uroczystego Otwartego Posiedzenia Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, odbyła się uroczystość nadania doktoratu honoris causa tej Uczelni Profesorowi dr. hab. kpt. ż.w. Danielowi Dudzie. Uroczystość, z uwagi na stan epidemiczny, miała charakter zamknięty, była jednak transmitowana na żywo przez Internet. W uroczystości udział wzięli: małżonka doktora hc Stanisława Duda, inicjator wydarzenia JM Rektor UM Profesor dr hab. kpt. ż.w. Adam Weintrit, promotor w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Profesor dr hab. Piotr Jędrzejowicz i oczywiście najważniejsza tego dnia osoba Profesor Daniel Duda. Prowadzącym był red. Aleksander Gosk.

Rozpoczęto tradycyjnie rektorskim wstępem, uderzeniem insygnium władzy rektorskiej w stół i wprowadzeniem sztandaru Uczelni.

Chwilę później Profesor Piotr Jędrzejowicz wygłosił laudację z okazji nadania zaszczytnego tytułu Profesorowi Danielowi Dudzie, jak powiedział: „Dzisiejsza uroczystość jest konsekwencją podjętej w dniu 28 stycznia 2021 roku uchwały Senatu UMG o nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Danielowi Dudzie. Uchwała podkreśla zasługi Pana Profesora dla rozwoju życia społecznego, budowy polskiej gospodarki morskiej i kształtowania etosu zawodowego środowiska ludzi morza oraz istotny wkład w rozwój Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i rozwój jego kadry naukowej.”

Po laudacji Profesorowie Adam Weintrit i Piotr Jędrzejowicz wręczyli, wraz z gratulacjami, świeżo mianowanemu Doktorowi Honoris Causa dyplomy w językach polskim i angielskim. Na uwagę zasługiwał też piękny, bursztynowy żaglowiec z dedykacją od Rektora i Senatu gdyńskiej Alma Mater. W imieniu JM Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie, dr. hab. inż. kpt. ż.w. Wojciecha Ślączki, prof. AMS (którego nieobecność tak, jak i wielu innych gości z uwagi na restrykcje pandemiczne była jak najbardziej usprawiedliwiona), została wręczona dedykowana statuetka z logiem tej Uczelni.

Przyszła też kolej na wygłoszenie wykładu na tę uroczystość przez Profesora Daniela Dudę. Wykład zatytułowany „Wypłynęli w krótki bałtycki rejs kandydacki” traktował o ostatnim przedwojennym rejsie żaglowca „Dar Pomorza”, który 18 sierpnia 1939 roku wypłynął z Gdyni z planem odwiedzenia kilku bałtyckich portów. 21 sierpnia zawinął do łotewskiej Lipawy, a już 23 sierpnia rozpoczął powrót do portu macierzystego. Jednak po komunikacie nakazującym zawinięcie do najbliższego portu szwedzkiego (Oxelosund), gdzie zawinął w dniu wybuchu wojny 1 września 1939 roku, aby dzień później zacumować w Sztokholmie. Kapitanem statku był wówczas Konstanty Kowalski „KOT”, absolwent Szkoły Morskiej w Tczewie z roku 1927, wychowanek Tadeusza Ziółkowskiego, Mamerta Stankiewicza i Konstantego Maciejewicza. W wykładzie Profesor omówił jego, załogi i praktykantów późniejsze losy, pozostawienie statku w Sztokholmie i przedostanie się do Wielkiej Brytanii, dla kontynuacji nauki i wzięcia udziału w wojnie przeciwko Niemcom.

Na zakończenie uroczystości Doktor Honoris Causa Profesor Daniel Duda usłyszał jeszcze gratulacje od obserwujących wydarzenie online: wiceministra infrastruktury Grzegorza Witkowskiego oraz prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Aleksander Gosk zapoznał z treścią wybranych listów gratulacyjnych, m.in. od Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, dodając, że listów takich przysłano kilkadziesiąt.

Głos zabrał też JM Rektor UMG Profesor Adam Weintrit. Jak powiedział: „Kiedy kilka miesięcy temu objąłem funkcję rektora UMG, byłem przekonany, że to musi być jedna z moich pierwszych decyzji. Jestem dumny z tego, że niemal natychmiast udało się ten zamiar zrealizować, że tak szybko i sprawnie udało się procedować ten wniosek, a społeczeństwo akademickie naszej Uczelni przyjęło tę inicjatywę z aprobatą i zrozumieniem.

Po ogłoszeniu zakończenia i wyprowadzeniu sztandaru, miało jeszcze miejsce oficjalne odsłonięcie na tablicy upamiętniającej doktorów honoris causa Uczelni w holu głównym, nazwiska świeżo mianowanego Doktora HC. Taka bardzo miła i ważna „wisienka na torcie”.

Warto dodać, że dzień 19 marca, to również dzień urodzin małżonki Profesora Daniela Dudy, Stanisławy.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Z przebiegiem uroczystości można zapoznać się oglądając transmisję:

Z dokonaniami bohatera uroczystości – klikając tu

Zobacz też gratulacje od Stowarzyszenia Starszych Oficerów Mechaników Morskich – kliknij

Previous

Wodowanie lodołamacza „Tarpan” w Remontowa Shipbuilding

Next

Port Gdynia – na fali wzrostów, budujemy dla pokoleń

Zobacz również