Po zakończeniu służby w Urzędzie Morskim w Gdyni s/v ZODIAK rozpoczyna „nowe życie” jako obiekt szkoleniowy Wojsk Specjalnych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej. W poniedziałek 11 stycznia 2021 roku w naszej nowo wybudowanej i zmodernizowanej Bazie Oznakowania Nawigacyjnego przy Nabrzeżu Mew w Gdańsku nastąpiło nieodpłatne i bezterminowe przekazanie statku wraz z wyposażeniem Jednostce Wojskowej Nr 2305, dziedziczącej tradycje Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Cieszę się bardzo, iż statek, który dzielnie służył naszemu Urzędowi przez 38 lat, umożliwiał administracji morskiej zapewnianie bezpieczeństwa hydrograficznego podległego nam fragmentu obszarów morskich oraz odpowiedniego oznakowania nawigacyjnego torów i kotwicowisk, nadal będzie przydatny i eksploatowany, już w inny, aczkolwiek nadal bardzo pożyteczny, sposób. Oddajemy go w bardzo dobre ręce! – powiedział kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Biorący udział w przekazaniu statku płk Grzegorz Mikłusiak, Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305, w imieniu Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych, gen. bryg. dr. inż. Sławomira Drumowicza stwierdził, iż – Przekazanie do Sił Zbrojnych RP s/v Zodiak to nie tylko stworzenie możliwości na „drugie życie” statku, ale także wzbogacenie infrastruktury szkoleniowej Wojsk Specjalnych, a co się z tym wiąże podniesienie doświadczenia i kompetencji służących w nich żołnierzy. W dalszym ciągu statek będzie służył do zapewnienia bezpieczeństwa, w innym charakterze. Zgodnie z zamierzeniem, będzie on wykorzystywany do szkolenia w zakresie fizycznego zwalczania terroryzmu. Zaangażowanie statku w szkolenie, realnie wpłynie na wzrost bezpieczeństwa obywateli RP. Dzisiejsza uroczystość stanowi także owoc wieloletniej współpracy i niewątpliwie może być stawiana za przykład ekonomicznego zarządzania infrastrukturą w ramach dysponowania własnością podmiotów Skarbu Państwa.

Statek hydrograficzny s/v ZODIAK został zbudowany w 1982 roku w ówczesnej Stoczni Północnej (dziś Remontowa Shipbuilding SA). Matką Chrzestną, z którą załoga przez cały okres utrzymywała serdeczny kontakt została Pani Oleńka Majewska. Parametry techniczne statku są następujące:

Pojemność (BRT)        751,46

Długość – [m]             61,33

Szerokość – [m]          10,83

Wolna burta – [m]       4,50

Wysokość max – [m]  26,20

Zanurzenie – [m]        3,27

Moc silników – [m]     2 x 706 kW

Prędkość maks. [w]     13,8

s/v ZODIAK został zastąpiony nowoczesnym statkiem wielozadaniowym ZODIAK II, włączonym do taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni w sierpniu 2020 roku. [Więcej o ZODIAK II: https://www.umgdy.gov.pl/?p=36777 ]. Co ciekawe, obie jednostki zostały zbudowane w tej samej stoczni i zwodowane z tej samej pochylni. ZODIAK, oprócz zadań statutowych administracji morskiej wielokrotnie brał udział w ćwiczeniach antyterrorystycznych, zwalczaniu zanieczyszczeń, paradach morskich, a także przyjmował na swój pokład wielu praktykantów. Teraz będzie służył Wojskom Specjalnym do celów szkoleniowych, w czym, jak widać w galerii zdjęć, ma już trochę doświadczenia…

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe Urzędu Morskiego w Gdyni

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Msza Ludzi Morza

Next

Port Gdynia w czołówce na Bałtyku

Zobacz również