W dniach 15-19 lutego odbywała się sesja Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) – obradował m.in. podkomitet ds. szkoleń i „czynnika ludzkiego” (Human Element, Training and Watchkeeping – HTW). Akademia Morska w Szczecinie zaprezentowała stanowisko polskiej delegacji, a zarazem autorski pomysł zwiększenia kompetencji IT w procesie edukacji i szkolenia marynarzy.

Rozwój technologii w służbie bezpieczeństwa

Wszechobecne technologie mają na celu nie tylko zapewnienie większej wygody pracy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. W przypadku branży morskiej gra toczy się o bezpieczeństwo ruchu morskiego, statków, ładunków, środowiska – a ponad wszystko człowieka. To właśnie tę ideę uważamy za podstawowe zadanie w codziennej pracy naukowej: kreowanie rozwiązań, które podniosą bezpieczeństwo ludzi.

Wychodząc z tego założenia, zaprezentowaliśmy na podkomitecie IMO obecny stan rozwoju technologicznego żeglugi, a także kontekst projektów, które wykorzystując nowe technologie, dążą do zwiększania bezpieczeństwa żeglugi. Reprezentując polską delegację, przed gremium IMO wystąpił prorektor ds. innowacji i rozwoju AMS, dr hab. inż. kpt. Janusz Uriasz, prof. AMS. Zaprezentował wystąpienie zatytułowane „Do we need IT competences in marine education (Czy potrzebne są kompetencje IT w edukacji morskiej)?”.

Wykazaliśmy, jak ważne jest przykładanie coraz większej wagi do szkolenia przyszłych marynarzy w oparciu o najnowszą wiedzę tak, by swobodnie poruszali się w cyfrowym środowisku – podkreśla autor prezentacji. – W naszym wystąpieniu zadaliśmy przewrotne pytanie, na które każdy odpowie: „naturalnie!”, teraz jednak otwieramy dyskusję, by odpowiedzieć na dalsze kwestie, jak: kto zatem miałby posiadać takie kompetencje? – pyta profesor Uriasz. – Nie ulega wątpliwości, że umiejętności powinni posiadać oficerowie, którzy prowadzą coraz bardziej rozwinięte technologicznie statki – dodaje.

Na jakim etapie i gdzie zatem wiedza z zakresu obsługi i działania systemów powinna być wprowadzana? W ośrodkach szkoleń, podczas specjalistycznych kursów? Czy może podczas studiów? Rolą dyskusji wśród członków IMO jest rozstrzygnąć, w jaki sposób osiągnąć cel i wprowadzić certyfikowane szkolenia IT w procesie szkolenia marynarzy na całym świecie.

Pomysł stworzenia modelu kształcenia, który wyposażałby oficerów w umiejętności swobodnego poruszania się w obszarze technologii informatycznych stosowanych na statkach zrodził się już przed kilkoma laty. Akademia Morska w Szczecinie stworzyła wówczas ideę powołania osób odpowiedzialnych za działanie i kompleksową obsługę technologii i narzędzi informatycznych na statkach. W obliczu bezustannych zmian, jakie zachodzą w każdej dziedzinie naszego życia wiemy, że takie kompetencje powinny być wśród marynarzy coraz bardziej powszechne. Kompetencje z zakresu IT powinny wejść do kanonu umiejętności oficerów, którzy dzięki temu będą lepiej rozumieć działanie otaczających ich urządzeń oraz kierunek rozwoju współczesnej żeglugi.

Rozwój cyfrowy

Morskie uczelnie w Polsce i na świecie rozumieją zmiany, zachodzące wokół nich. W Akademii Morskiej w Szczecinie dostrzegliśmy, że rozwój cyfrowy wyznacza współczesne kierunki rozwoju, w związku z czym zwróciliśmy się w naszej pracy właśnie w stronę świata IT. Przed dwoma laty powołaliśmy m.in. odrębny Wydział Informatyki i Telekomunikacji.

Podkomitet IMO HTW – Human Element, Training and Watchkeeping zajmuje się „czynnikiem ludzkim” w żegludze, w tym szkoleniami i certyfikacją. Specjaliści podkomitetu monitorują proces szkolenia marynarzy, a także śledzą zmiany oraz pojawiające się problemy. Wspólnie przygotowują przegląd, aktualizację programów kursów, w oparciu o wymagające rozwiązania aspekty.

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe AM Szczecin

Previous

Zimowa praktyka podchorążych

Next

Prof. Horst Linde: Terminal kontenerowy w Świnoujściu wypełni lukę między Hamburgiem a Gdańskiem

Zobacz również