30 kwietnia br. miały miejsce uroczystości żałobne i pogrzeb Profesora Jana Kazimierza Sawickiego, niestrudzonego kronikarza dziejów Polski Morskiej i jej kadr (zmarłego w sobotę 24 kwietnia br.). Rozpoczęto w samo południe mszą św. w Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni. Mszę celebrował ks. Infułat dr Edmund Skalski, proboszcz tej parafii.

Po mszy, o godzinie 13.30, na Cmentarzu Witomińskim w ostatnią drogę odprowadzali Profesora Rodzina, przyjaciele, znajomi, członkowie Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, delegacja Urzędu Morskiego w Gdyni, pracownicy i profesorowie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z jego rektorem Profesorem Adamem Weintritem na czele. Asystę godnie czyniły poczty sztandarowe SKŻW oraz Uniwersytetu Morskiego. Na uwagę zasługiwały specjalnie prezentowane odznaczenia profesorskie.

Podczas uroczystości mowę pożegnalną w imieniu własnym i Rodziny wygłosiła żona Profesora Jolanta Sawicka, zapewniając, że dzieła męża, których wydania nie doczekał, ukażą się drukiem. (Mogę tu też dodać, że w uzgodnieniu z Panią Jolantą zamierzamy dalej kontynuować stworzoną przez Jej męża serię Ksiąg Floty Ojczystej, obecnie liczącej sobie 76 tomów).

W imieniu Rektora i pracowników Uniwersytetu Morskiego pismo pożegnalne odczytał Aleksander Gosk (poczytaj tu – kliknij). To przecież ta właśnie Uczelnia przez 17 lat, do roku 2010 pełniła rolę mecenasa prowadzonej tam przez Profesora Pracowni Historii. Dzisiaj wszyscy żyjemy z przekonaniem o konieczności odbudowania takiej pracowni i kontynuowania w niej ogromnego profesorskiego dorobku, dalszego upamiętniania historii Uczelni i Polski Morskiej.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, a także honorowych członków SKŻW, głos zabrał sędzia Witold Kuczorski. Mówił o wielkim uznaniu i charyzmie, jakimi cieszył się Profesor w środowisku ludzi morza i nauki. Podkreślał wkład profesorski i Jego poświęcenie dla utrwalania, dla kolejnych pokoleń Polaków historii życia polskich marynarzy. Jak powiedział: Składam Rodzinie Zmarłego wyrazy najgłębszego współczucia i żalu z powodu tej niepowetowanej straty. Spoczywaj w pokoju. Niech ta kaszubska ziemia lekką Ci będzie. Przypomniał o kanonie literatury marynistycznej – o sześciu tomach Kadr Morskich Rzeczypospolitej, wydanych w latach 1992-2012. Jak dodał: Pan Profesor od wielu lat był członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Nautologicznego (…) Zachowam we wdzięcznej pamięci nasze rozmowy i dyskusje nad kondycją i perspektywami polskiej marynarki handlowej.

Kończącym wystąpieniem było w imieniu SKŻW. Przemawiał kpt. ż.w. Łukasz Lewkowicz (poczytaj tu – kliknij), należący do młodszego pokolenia polskich kapitanów. Poprowadził tradycyjną ceremonię pożegnalną prowadzoną przez Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej, a szklanki dzwonem ceremonialnym wybijała kpt. ż.w. Anna Wypych-Namiotko (swego czasu podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, mająca pod opieką morskie sprawy Polski). W kapitańskim poczcie sztandarowym obok Pani Kapitan, honorowy członek SKŻW Andrzej Matulewicz, trzymający sztandar dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski (należący też do kadry naukowo-dydaktycznej UMG).

Uroczystość zakończyło składanie kwiatów przez uczestników oraz wyrazy współczucia przekazywane Rodzinie zmarłego Profesora Jana Kazimierza Sawickiego.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Więcej o Profesorze poczytaj tu – kliknij

Previous

UKS Navigo - bogaty program szkoleniowy i regatowy w 2021

Next

IceBreak - pierwsze tegoroczne regaty w cyklu OffShort Racing - wystartowały

Zobacz również