Konsorcjum PGZ-MIECZNIK zawarło z Inspektoratem Uzbrojenia umowę na dostawę trzech okrętów nawodnych nowego typu dla MW RP. Fregaty, które powstaną w ramach programu MIECZNIK ujętego w Planie Modernizacji Technicznej SZ RP, zostaną wybudowane w polskich stoczniach. Jest to największy w historii kontrakt skierowany do polskiego przemysłu zbrojeniowego – jego wartość sięga ok. 8 miliardów złotych. 

Podpisana 27.07.2021 r. umowa z Inspektoratem Uzbrojenia zakłada opracowanie, zbudowanie oraz dostarczenie w latach 2021-2034 trzech okrętów nawodnych klasy fregata wraz ze Zintegrowanym Systemem Walki (ZSW). Perspektywa zakończenia projektu to rok 2034. Wartość całego zamówienia, wraz z jednostkami ognia i pakietem logistycznym opiewa na ok. 8 miliardów złotych, co czyni go największym kontraktem w historii polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Program MIECZNIK zakłada pozyskanie trzech nowoczesnych fregat dla Marynarki Wojennej RP. Wielozadaniowe jednostki tej klasy zapewnią polskim siłom morskim nowe zdolności operacyjne niezbędne do realizacji szerokiego spektrum zadań na morzu. Pozwoli to zabezpieczyć szlaki żeglugowe, zwiększy bezpieczeństwo militarne i potencjał odstraszania, a także wzmocni pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Dziękuję wszystkim konsorcjantom za dotychczasowe zaangażowanie w projekt, które doprowadziło do pomyślnego podpisania tej umowy, a także za zaufanie zmawiającego. Jestem przekonany, że ten projekt pokaże nasze możliwości i wzmocni posiadane kompetencje – powiedział Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A.

Za realizację projektu odpowiada Konsorcjum PGZ-MIECZNIK w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz Remontowa Shipbuilding S.A. Realizacja projektu w Polsce pozwoli na wytworzenie około 2000 miejsc pracy w stoczniach, przedsiębiorstwach zbrojeniowych oraz innych sektorach przemysłu bezpośrednio zaangażowanych w projekt. Pozyskane kompetencje pozwolą rozwinąć nowe możliwości i pomogą w pracach przy innych projektach na rzecz Marynarki Wojennej RP.

Program „Miecznik” otwiera nowe perspektywy dla krajowego przemysłu stoczniowego, ale także wielu polskich firm podwykonawczych, które będą zaangażowane w jego realizację. Jesteśmy dumni, że powierzono nam rolę integratora w projekcie budowy nowoczesnych fregat dla polskiej Marynarki Wojennej – powiedział Paweł Lulewicz, prezes zarządu PGZ SW.

Podpisana umowa określa ramy czasowe projektu na lata 2021-2034. Kontrakt rozłożony jest na kilka etapów. W ramach pierwszego etapu Konsorcjum przygotuje trzy projekty koncepcyjne platformy okrętowej ze Zintegrowanym Systemem Walki (ZSW) wraz z propozycjami transferu technologii, ustanowienia potencjału produkcyjnego oraz wyceną i harmonogramem dostaw, które wsparte będą ofertami od zagranicznych poddostawców. Ten etap zostanie zakończony, gdy Inspektorat Uzbrojenia wybierze spośród zaoferowanych rozwiązań preferowany projekt okrętu.

Drugi etap to przygotowanie zaktualizowanego przemysłowego studium wykonalności (PSW) oraz projektu wstępnego na bazie pierwotnie wybranego. To tutaj rozpocznie się transfer technologii i wiedzy oraz przygotowywanie potencjału do rozpoczęcia produkcji – na tym etapie ustalone zostaną założenia budowy prototypu okrętu MIECZNIK wraz z ZSW – pierwszej jednostki z serii.

Po zakończeniu badań kwalifikacyjnych rozpocznie się etap trzeci, czyli produkcja dwóch jednostek seryjnych wraz z pakietami logistycznymi, obejmującymi wytworzenie bazy do bieżącej obsługi jednostek wraz z magazynem części zapasowych do kluczowych podzespołów i podsystemów okrętów – pakiety będą dostarczane dla wszystkich trzech okrętów.  Dodatkowo elementem tego etapu będzie dostawa kompletnych pakietów środków bojowych dla wszystkich trzech MIECZNIKÓW.

DEPARTAMENT KOMUNIKACJI I MARKETINGU PGZ S.A.
RZECZNIK@PGZSA.PL
Previous

DCT Gdańsk i Port Gdańsk wchodzą w nową erę przeładunku kontenerów na Morzu Bałtyckim

Next

Pożegnaliśmy Bohdana Sienkiewicza

Zobacz również