W piątek, 10 grudnia br. Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę na przebudowę Portu Rybackiego we Fromborku. Przetarg na realizację inwestycji wygrała Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. Wartość umowy to 17 mln zł., a czas na jej wykonanie wyniesie 20 miesięcy. Modernizacja portu w całości finansowana jest z budżetu państwa, ze środków inwestycyjnych Urzędu Morskiego w Gdyni.

Cieszę się, że jest to kolejne przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Morski w Gdyni na Zalewie Wiślanym. Chcemy, aby wraz z wielką inwestycją, jaką jest budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną rozwinęły się porty Zalewu Wiślanego. Dzięki tej inwestycji zyskają mieszkańcy oraz cały region – powiedział podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury Grzegorz Witkowski.

W wyniku przebudowy poprawie ulegną parametry użytkowe portu, w tym dopuszczalne obciążenie użytkowe i jego głębokość (z -1,5 m do -2,5 m).

Dzięki przebudowie ulepszona zostanie konstrukcja hydrotechniczna, będąca aktualnie w złym stanie technicznym. Powiększony i pogłębiony zostanie również basen portowy, co wpłynie na zwiększenie ilości miejsc postojowych, wielkość wchodzących jednostek oraz poprawę bezpieczeństwa żeglugi – powiedział dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski.

Warunki bezpiecznego użytkowania zapewnione zostaną również poprzez wymianę wyposażenia nabrzeży oraz nawierzchni, przebudowę slipu czy zapewnienie elementów zagospodarowania oraz infrastrukturę techniczną (w tym przyłącza, oświetlenie, hydranty).

We Fromborku, mieście Mikołaja Kopernika i średniowiecznego zespołu katedralnego, port rybacki ma znaczenie gospodarcze jak i turystyczne. – „Nowe otwarcie” wód Zalewu Wiślanego po ukończeniu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to ogromna szansa na zwiększenie ruchu turystycznego, białej floty, oraz próby wyjścia ze schematu jednodniowego pobytu turysty na naszych terenach, co w chwili obecnej stało się wręcz normą. Kolejnym krokiem rozwoju będą starania o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych z przeznaczeniem na dalszy rozwój strefy „B” obszaru ochrony uzdrowiskowej, kontynuacji modernizacji falochronu tzw. „starego molo”, czy stworzenie mariny dla różnych jednostek pływających, która stała by się częścią składową i naturalnym uzupełnieniem zachodniej części fromborskiego portu – stwierdził burmistrz Fromborka Zbigniew Pietkiewicz.

Przebudowa obejmować będzie nabrzeże zachodnie, nabrzeże wschodnie, południowe, slip, nawierzchnie na nabrzeżach i ich zapleczach oraz niezbędne instalacje wodnokanalizacyjne oraz elektryczne.

Prace remontowe natomiast dotyczyć będą Falochronu Wschodniego i Zachodniego (w tym wymianę nawierzchni, odbojnic, drabinek wyjściowych, uzupełnienie ubytków w oczepach) oraz opaski brzegowe po stronie wschodniej i zachodniej. Przewidywana kubatura robót czerpalnych wyniesie ok. 7 250 m3.

– To kolejny projekt hydrotechniczny w portfolio DORACO. Doświadczenie naszej kadry w realizacji skomplikowanych projektów w tej dziedzinie, pozwala mi być spokojnym o powodzenie tego kontraktu – mówi Karol Zduńczyk, Prezes Zarządu DORACO, generalnego wykonawcy inwestycji.- W ramach prac planujemy między innymi roboty rozbiórkowe, ziemne, hydrotechniczne, sanitarne oraz elektryczne. Niniejsza inwestycja ma za zadanie poprawić warunki postojowe jednostek pływających, warunki wyładunku i obsługi statków jak również zwiększy ochronę basenu portowego przed nadmiernym falowaniem. Infrastruktura portowa w Polsce rozwija się, i dumni jesteśmy, że znów mamy przyjemność w tym rozwoju uczestniczyć.

Warto podkreślić, że to nie jedyna inwestycja Urzędu Morskiego w Gdyni w rejonie Zalewu Wiślanego i Mierzei. Aktualnie przebudowujemy przystań pasażerską w Krynicy Morskiej, tam też niedawno oddaliśmy do użytkowania czterokilometrowy wał przeciwpowodziowy z malowniczym ciągiem spacerowym na jego koronie. Kontynuujemy też, w ramach drugiego etapu, prace remontowe w porcie rybackim Nowa Pasłęka. Natomiast w październiku rozpoczęliśmy roboty podczyszczeniowe w portach Tolkmicko, Krynica Morska, Suchacz, a także na podejściu do Fromborka – dodaje Wiesław Piotrzkowski. –  Oczywiście największą inwestycją infrastrukturalną na tym obszarze jest budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Wszystkie nasze działania inwestycyjne mają jeden wspólny cel, a mianowicie zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi oraz poprawę dostępności do portów i przystani od strony wody.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Kierzkowska, Rzecznik Prasowy/Asystent Dyrektora UM

Previous

101. Święto Szkoły Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Next

Wielka Żeglarska Bitwa o Gotland Gala rozdania nagród

Zobacz również