Pomimo mrozów i mocnych opadów śniegu skala robót na budowie przekopu Mierzei Wiślanej nie maleje. Harmonogram prac uległ modyfikacji jedynie na sztucznej wyspie, z uwagi na zamarznięcie Zalewu Wiślanego. Nie zagraża to jednak planowanemu ukończeniu prac.

Przekop Mierzei Wiślanej i budowa Kanału Żeglugowego jest strategiczną inwestycją dla naszego kraju. Ani epidemia, ani zima nie zatrzymują tej budowy. Dzięki temu możemy z optymizmem spoglądać na dalszy harmonogram prac – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obecnie na budowie kontynuowane jest m.in. profilowanie skarp, prace narzutowe i roboty żelbetowe na falochronach Portu Osłonowego. Odbywa się również produkcja, dostawa oraz wbudowywanie betonowych elementów, służących zabezpieczeniu falochronów. W śluzie prowadzone są roboty związane ze zbrojeniem i betonowaniem oraz wykopy. Niecałe dwa tygodnie temu wylana została płyta denna bramy południowej śluzy, a kolejne betonowania w śluzie planowane są w tym tygodniu. 

W kanale żeglugowym trwa m.in. betonowanie. Prowadzone są również prace przy obu ruchomych mostach, z których południowy jest już bardzo zaawansowany i będzie można nim przejechać wiosną tego roku. Coraz bliżej także do zakończenia budowy budynku Kapitanatu Portu Nowy Świat, przy którym trwają prace wykończeniowe wewnątrz i przy instalacji złącza elektrycznego. Po odmarznięciu Zalewu Wiślanego planowane są dalsze prace przy ścianie grodzy, tworzącej element sztucznej wyspy oraz montaż ściągów oraz zasypów grodzy. Ponadto kontynuowany jest transport kamienia hydrotechnicznego, który jest obecnie magazynowany w Porcie Elbląg, a posłuży do wzmocnienia obwiedni wyspy.

Trzy etapy inwestycji

Całość inwestycji składa się z trzech części.

Etap I, który jest aktualnie realizowany, obejmuje budowę Portu Osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz oznakowaniem nawigacyjnym i budynków kubaturowych, w tym kapitanatu Nowy Świat wraz z instalacjami i parkingami. W ramach tej części powstanie również nowy układ drogowy, z dwoma ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu, które umożliwiać będą niezakłócony przejazd nad kanałem, a także powstanie punkt widokowy. Na Zalewie Wiślanym budowana jest  wyspa, na której składowany będzie urobek, a docelowo stanowić będzie siedlisko dla ptaków.

Etap II obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowych wałów ziemnych, budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki oraz budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, wraz ze zmianami układu drogowego. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą.

Etap III, scalający całą inwestycję, to roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 kilometry, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny, będą miały 5 m głębokości.

Szymon Huptyś, rzecznik prasowy, Ministerstwo Infrastruktury

Zdjęcia: Tadeusz Lademann/zeglarski.info

* * *

Na miejscu pracował też dziennikarz Portalu www.zeglarski.info, Dariusz Olejniczak, i warto tu dodać Jego spostrzeżenia rozwijające sprawy poruszane podczas zorganizowanej na miejscu konferencji prasowej:

Na miejscu obecni byli także dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski, prezes Zarząd Grupy NDI SA Małgorzata Winiarek-Gajewska oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich, a także przedstawiciele portu w Elblągu i władz samorządowych z prezydentem Elbląga Witoldem Wróblewskim.

Minister Adamczyk zwrócił uwagę na trwające w różnych częściach kraju duże inwestycje komunikacyjne o znaczeniu ogólnopolskim, istotne także dla funkcjonowania transportu w całej Europie środkowej i południowej – tunel pod Świną, budowa trasy Via Carpatia i Via Baltica.

Jeśli ktokolwiek dziś będzie mówił, że ta inwestycja jest niepotrzebna, niech rozmawia z samorządowcami regionu, w którym się znajdujemy – mówił o przekopie przez Mierzeję minister Adamczyk. – Każdy z nich mówi o wielkiej nadziei, jaka wiąże się z realizacją tego przedsięwzięcia. To nie tylko dostęp dla wszystkich tych, którzy zajmują się transportem morskim do portu w Elblągu, ale szansa dla Warmii, szansa dla Elbląga.

Wizytujący budowę przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury zadeklarowali, że na dziś nie przewidują żadnych opóźnień w realizacji przedsięwzięcia, a środki na jej przeprowadzenie są zabezpieczone. Rzeczywiście, ogrom wykonanej dotychczas pracy, robi wrażenie. Wiele elementów przyszłego toru wodnego jest już widocznych.

Zdaniem dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesława Piotrzkowskiego, budowa kanału żeglugowego między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym jest inwestycją szczególną, która stworzy w tym regionie nowe możliwości.

To będą możliwości w postaci zwiększonych ładunków, które będą spływały do elbląskiego portu – zauważył Wiesław Piotrzkowski. – Do tej pory, w zależności od pojemności barki, mogły tam docierać ładunki od 800 do 850 ton. Teraz będzie to od 3 do 4 tysięcy ton. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jakie to będą oszczędności w wymiarze ekonomicznym. Ta inwestycja jest konieczna, szkoda, że jest realizowana tak późno.

Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes Zarząd Grupy NDI SA, poinformowała, że do zakończenia inwestycji pozostało 15 miesięcy. Z jej informacji wynika m.in., że do budowy zabezpieczenia falochronów są wykorzystywane nowoczesne x-bloki wykonane w unikalnej, nowatorskiej technologii. Budowa przekopu jest pierwszą w kraju i drugą w Europie inwestycją, gdzie zostały zastosowane.

Jak zapewnił kierownik budowy Dominik Wróblewski, właśnie zakończyło się scalanie elementów mostu południowego. Teraz na budowie trwa m.in. pogłębianie odcinka północnego, w celu wprowadzenia pierwszych jednostek pływających niezbędnych przy pracach morskich na Zatoce Gdańskiej. Trwa też profilowanie skarp oraz prace narzutowe i roboty żelbetowe na falochronach portu osłonowego.

Previous

ALEKSANDER DOBA

Next

Port Gdynia utrzymuje tendencję wzrostową w przeładunkach

Zobacz również