W 2020 roku operator promowy Stena Line kontynuował plan redukcji emisji całkowitej CO2
i w związku z tym obecnie wyprzedza o dziesięć lat cele Międzynarodowej Organizacji Morskiej w zakresie obniżenia emisji w żegludze międzynarodowej. Oprócz tego szwedzkie przedsiębiorstwo żeglugowe chce przyspieszenia przejścia na żeglugę wolną od paliw kopalnych i przedstawia swój plan ograniczenia emisji całkowitej CO2 nawet o 30% do 2030 r.

Pomimo tego, że zeszły rok był pełen wyzwań, Stena Line w 2020 r. kontynuowała redukcję emisji całkowitej dwutlenku węgla. Emisje zmniejszyły się również o 2,3% /nm (na pokonaną milę morską), co pokazuje, że statki operatora stały się jeszcze bardziej energooszczędne w 2020 roku.

Ciężko pracujemy, aby zmniejszyć zarówno nasze zużycie paliwa jak i emisję, w tym samym czasie badając także paliwa alternatywne i technologie jutra. Głównymi czynnikami wpływającymi na redukcję emisji w 2020 roku jest wprowadzenie na Morzu Irlandzkim trzech nowych statków, które są nawet do 30% bardziej energooszczędne. Dodatkowo podczas zawinięć do portu w Kilonii (Niemcy) wykorzystujemy odnawialną energię elektryczną z lądu, a pięć kolejnych statków we flocie zostało wyposażonych w moduł sztucznej inteligencji o nazwie Stena Fuel Pilot, aby wspierać naszych kapitanów w operowaniu statkami w jak najbardziej energooszczędny sposób. – mówi Erik Lewenhaupt, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Stena Line.

Stena Line już teraz wyprzedza o dziesięć lat międzynarodowe cele IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej) w zakresie redukcji emisji dla statków*. Mimo to szwedzka firma żeglugowa zdecydowała się przyspieszyć przejście na żeglugę wolną od paliw kopalnych i planuje zmniejszyć emisję całkowitą CO2 o 30% do 2030 r., co zostanie osiągnięte między innymi poprzez wprowadzenie do operacji statku nie używającego paliw kopalnych Stena Elektra na linii Göteborg-Frederikshavn (Szwecja-Dania). Do 2050 roku operator promowy zrezygnuje całkowicie z wykorzystania nieodnawialnych źródeł energii.

Naszą ambicją jest przewodzić rozwojowi w kierunku żeglugi wolnej od paliw kopalnych oraz zrównoważonego transportu morskiego. Oznacza to, że musimy zerwać z naszą zależnością od paliw kopalnych i zacząć redukować nasze całkowite emisje, a nie tylko stać się bardziej wydajnymi w przeliczeniu na wypłynięcie i transportowaną jednostkę. Dlatego Stena Line zdecydowała się wyznaczyć ambitny cel zmniejszenia całkowitej emisji dwutlenku węgla o 30% do 2030 r., ponieważ ostatecznie musi ona wynosić zero. – mówi dyrektor zarządzający Stena Line Niclas Mårtensson.

Mapa drogowa Stena Line dotycząca redukcji emisji dwutlenku węgla

Stena Line określiła cztery kluczowe obszary redukcji emisji dwutlenku węgla o 30% do 2030 r., tak, aby osiągnąć ambitny cel całkowitego odejścia od paliw kopalnych do roku 2050.

Elektryfikacja żeglugi:

– Stena Line jest obecnie liderem w dziedzinie elektryfikacji żeglugi; od 2018 roku zasilany hybrydowo prom Stena Jutlandica kursuje na trasie pomiędzy Göteborgiem (Szwecja) a Fredrikshavn (Dania). Do 2030 r. wolny od paliw kopalnych prom Stena Elektra będzie pokonywać całą powyższą trasę wyłącznie na zasilaniu akumulatorowym; jest to dystans 50 mil morskich.

– Elektryfikacja portów i terminali była kontynuowana w 2020 roku i obecnie 99,8% energii elektrycznej w Stena Line pochodzi z odnawialnych źródeł. W 25% terminali Stena Line, podczas zawinięć do portów, statki podłączone są do zielonej energii elektrycznej. Takie działanie w 2020 roku zmniejszyło emisję dwutlenku węgla przez Stena Line o ponad 13 000 ton, jest to porównywalne z roczną emisją 7 200 samochodów osobowych.

Poszukiwanie paliw alternatywnych

– W 2015 roku Stena Line wprowadziła do żeglugi pierwszy na świecie prom, który może pływać zarówno na oleju napędowym, jak i metanolu. Unikalny projekt na pokładzie promu Stena Germanica na linii między Göteborgiem (Szwecja) a Kilonią (Niemcy) sprawił, że metanol stał się paliwem żeglugowym.

– Metanol może być produkowany z gazu ziemnego, węgla, biomasy lub CO2. Stosowanie metanolu eliminuje emisję siarki i cząstek stałych prawie całkowicie, a azotu o 60% w porównaniu z tradycyjnym paliwem żeglugowym.

– Stena Line sprawdza wiele paliw alternatywnych, takich jak wodór czy ogniwa paliwowe, a w 2021 roku planuje przeprowadzić test z metanolem pozyskiwanym z gazów odpadowych z przemysłu stalowego.

Modernizacja floty

– W 2020 r. na Morzu Irlandzkim rozpoczęły kursowanie trzy promy nowej generacji E-Flexer. Statki te są do 30% bardziej energooszczędne niż poprzednio wykorzystywane jednostki i są przygotowane do przejścia konwersji napędu na gaz lub metanol. W 2022 r. kolejne dwa przedłużone statki E-Flexer zostaną dostarczone do Stena Line.

– W ciągu ostatnich dziesięciu lat Stena Line zmodernizowała flotę poprzez wprowadzenie ponad 360 małych i dużych środków na rzecz efektywności energetycznej. Obejmują one takie działania jak wymiana żarówek, wymiana śrub napędowych i sterów, zastosowanie IoT (Internetu rzeczy) przy na przykład zautomatyzowanej wentylacji na pokładzie oraz nowych, przyjaznych dla środowiska powłok przeciwporostowych Selektope na kadłubie.

Sztuczna inteligencja na pokładzie

– Doświadczeni kapitanowie Stena Line otrzymali na pokładzie pomoc modułu sztucznej inteligencji Stena Fuel Pilot. Ma on za zadanie wspierać ich w operacji statkiem w jak najbardziej efektywny sposób. W 2020 roku Stena Fuel Pilot został zainstalowany na pięciu promach kursujących pomiędzy Szwecją
i Niemcami oraz Szwecją i Danią. W ciągu dwóch lat planowane jest wdrożenie modułu w całej flocie.

– Stena Fuel Pilot potencjalnie może zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 5% na statek i wypłynięcie, jednak badane są dalsze możliwości wsparcia AI w zakresie zmniejszenia zużycia paliwa.

FAKT: Strategia zrównoważonego rozwoju Stena Line

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój skupia się wokół pięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Powiązane jest to bezpośrednio z naszą działalnością, a są to: równość płci, czysta i dostępna energia, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, dobre zdrowie i jakość życia oraz ochrona życia pod wodą. Dla każdego z tych celów określono ambitny plan.

Więcej na temat zrównoważonego rozwoju Stena Line i wyników za 2020 rok można przeczytać na www.stenaline.com/sustainability

*Stena Line wyprzedza o dziesięć lat cele Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w zakresie energooszczędnego transportu. Chodzi o relatywną redukcję emisji CO2 na jednostkę przewożonego ładunku o 40% w latach 2008-2030.  Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.imo.org

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe Stena Line

Trochę więcej o Stena Line

Stena Line jest powstałym w 1962 roku szwedzkim koncernem promowym, z siedzibą w Göteborgu. Operuje na 17trasach łączących 8 krajów, eksploatuje 37 promów wykonujących blisko 25 000 rejsów rocznie. Zatrudnia ponad 4300 pracowników.  Przewozy wynoszą rocznie (dane dla roku 2020): 2,2 mln pasażerów, 0,8 mln samochodów osobowych oraz 2 mln jednostek frachtowych (ciężarówki, naczepy itp.). Stena Line jest ważną częścią europejskiej sieci logistycznej i stale rozwija nowe rozwiązania intermodalne, łącząc transport kolejowy, drogowy i morski. Stena Line odgrywa również ważną rolę w turystyce w Europie dzięki szerokiej działalności pasażerskiej.

W Polsce Stena Line jest obecna od ćwierć wieku. Promy z charakterystycznym czerwonym kominem łączą Gdynię z Karlskroną w południowej Szwecji. Co roku tę trasę przemierza kilkaset tysięcy pasażerów, korzystając z jednego z dwóch bliźniaczych statków o szerokiej ofercie atrakcji dla pasażerów: Stena Vision i Stena Spirit. Trzeci statek na linii, Stena Nordica, również zabiera pasażerów i samochody osobowe, lecz jest przeznaczony głównie do przewozu ładunków.

Stena Line jest częścią Stena AB Group, należącej do rodziny Olsson. Poza przewozami promowymi, grupa zajmuje się m.in. żeglugą, wydobyciem ropy naftowej, recyklingiem, obrotem nieruchomościami. Obroty całej grupy sięgają 36,5 mld koron szwedzkich rocznie. Stena AB zatrudnia ok. 14 000 pracowników na całym świecie.

Previous

Next

Terminal DCT Gdańsk obsłużył 15 milionów kontenerów

Zobacz również