W piątek 26 listopada, podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej przejęli władzę w uczelni. Wszystko odbyło się podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Podchorążego, który miał miejsce na placu apelowym AMW. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 16.00. Funkcję Honorowego Rektora – Komendanta pełnił bsm. pchor. Szymon Żuchowski. Pozostałe dowódcze stanowiska także zostały tradycyjnie „przejęte” przez podchorążych.

Podczas uroczystości najlepsi studenci wojskowi zostali wyróżnieni za osiągnięcia w nauce, sporcie, działalności społecznej oraz godne reprezentowanie Uczelni. W trakcie obchodów został wystawiony posterunek pod pomnikiem Bohaterów Westerplatte, gdzie złożone zostały kwiaty. Ponadto delegacja podchorążych zapaliła znicze przy Tablicach upamiętniających Poległych i Pomordowanych Podchorążych Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej. Studenci wojskowi wystawili warty honorowe, a także objęli służbę oficera dyżurnego AMW.

Podchorążowie organizują również zawody sportowe o „Puchar Honorowego Rektora – Komendanta AMW”, podczas których reprezentacje zmagać się będą w kategoriach: sztafeta pływacka, wyciskanie sztangi leżąc i ergometr wioślarski.

29 listopada 1830 r. grupa podchorążych Warszawskiej Szkoły Podchorążych Piechoty kierowana przez ppor. Piotra Wysockiego rozpoczęła akcję powstańczą atakiem na Belweder – siedzibę rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej Wielkiego Księcia Konstantego. Zamach ten rozpoczął powstanie, które przeszło do naszej historii pod nazwą Powstania Listopadowego.  Gdy nie udało się zgodnie z planami wyprowadzić całego wojska polskiego z koszar, Piotr Wysocki na czele podchorążych przedarł się na Stare Miasto, gdzie przy pomocy rzemieślników opanował Arsenał. W ciągu tej nocy, a także i następnego dnia uzbrojona ludność Warszawy i część oddziałów polskich, która opowiedziała się po stronie spiskowców, opanowała stolicę.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia w okresie II Rzeczypospolitej dzień ten ustanowiono Dniem Podchorążego. Od tego czasu jest on uroczyście obchodzony przez wszystkich słuchaczy akademii wojskowych.

Tekst: kmdr por. Wojciech Mundt

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz i Cezary Spigarski

* * *

Podczas swojego przemówienia Rektor-Komendant AMW kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht przypomniał studentom polską pieśń patriotyczną z 1831 roku, recytując tekst Warszawianki, której Autorem w języku francuskim był Kazimierz Delavigne, a tłumaczem Karol Sienkiewicz.

Oto dziś dzień krwi i chwały,

Oby dniem wskrzeszenia był!

W tęczę Franków Orzeł Biały

Patrząc, lot swój w niebo wzbił.

Słońcem lipca podniecany

Woła do nas z górnych stron:

„Powstań, Polsko, skrusz kajdany,

Dziś twój tryumf albo zgon!”

Refren:

Hej, kto Polak, na bagnety!

Żyj, swobodo, Polsko, żyj!

Takim hasłem cnej podniety

Trąbo nasza wrogom grzmij!

Trąbo nasza wrogom grzmij!

Na koń, woła Kozak mściwy,

Karać bunty polskich rot,

Bez Bałkanów są ich niwy,

Wszystko jeden zgniecie lot.

Stój! Za Bałkan pierś ta stanie,

Car wasz marzy płonny łup,

Z wrogów naszych nie zostanie,

Na tej ziemi, chyba trup.

Refren

Droga Polska, dzieci Twoje,

Dziś szczęśliwszych doszły chwil,

Od tych sławnych, gdy ich boje,

Wieńczył Kremlin, Tybr i Nil.

Lat dwadzieścia nasze męże,

Los po obcych ziemiach siał,

Dziś, o Matko, kto polęże,

Na Twem łonie będzie spał.

Refren

Wstań Kościuszko! Ugodź serca,

Co z litością mamić śmią,

Znałże litość ów morderca,

Który Pragę zalał krwią?

Niechaj krew tę krwią dziś spłaci,

Niech nią zrosi grunt, zły gość,

Laur męczeński naszej braci

Bujniej będzie po niej rość.

Refren

Tocz Polaku bój zacięty,

Ulec musi dumny car,

Pokaż jemu pierścień święty,

Nieulękłych Polek dar,

Niech to godło ślubów drogich,

Wrogom naszym wróży grób,

Niech krwią zlane w bojach srogich,

Nasz z wolnością świadczy ślub.

Refren

O Francuzi! Czyż bez ceny

Rany nasze dla was są?

Spod Marengo, Wagram, Jeny,

Drezna, Lipska, Waterloo

Świat was zdradzał, my dotrwali,

Śmierć czy tryumf, my gdzie wy!

Bracia, my wam krew dawali.

Dziś wy dla nas nic – prócz łzy.

Refren

Wy przynajmniej coście legli,

W obcych krajach za kraj swój,

Bracia nasi z grobów zbiegli,

Błogosławcie bratni bój.

Lub zwyciężym – lub gotowi,

Z trupów naszych tamę wznieść,

By krok spóźnić olbrzymowi,

Co chce światu pęta nieść.

Refren

Grzmijcie bębny, ryczcie działa,

Dalej! dzieci w gęsty szyk,

Wiedzie hufce wolność, chwała,

Tryumf błyska w ostrzu pik.

Leć nasz orle, w górnym pędzie,

Sławie, Polsce, światu służ!

Kto przeżyje wolnym będzie,

Kto umiera, wolny już!

Refren

Previous

Stocznia CRIST S.A. laureatem konkursu Eksporter Roku do Francji

Next

Poznaliśmy najlepszych żeglarzy Pomorza roku 2021

Zobacz również