– Dzięki tej wielkiej inwestycji poprawi się potencjał gospodarczy Portu. Minimalizacja ryzyk pogodowych, wzrost bezpieczeństwa nawigacyjnego oraz efektywności żeglugi zwiększa jego atrakcyjność i konkurencyjność. Już dzisiaj Port Gdańsk uzyskuje najlepsze wyniki spośród portów bałtyckich, co jest wielkim sukcesem ostatnich lat. Rozwijamy się i przynosi to dobre skutki. Modernizacja układów falochronów jest kolejnym na to dowodem – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Projekt modernizacji oraz budowy nowych falochronów, wraz z innymi prowadzonymi przez Urząd Morski w Gdyni, wchodzi w zakres naszych zadań ustawowych, polegających na zapewnianiu odpowiedniej i nowoczesnej infrastruktury dostępowej do portów od strony morza. Jest to wkład administracji morskiej w budowanie pozycji Portu i zwiększanie jego wydajności – stwierdził kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Urząd Morski w Gdyni od 2016 roku prowadzi inwestycję pod nazwą „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”. Planowane zakończenie prac to rok 2023. Całkowita wartość projektu wynosi 795 mln zł, w tym 85% dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Aktualne zaawansowanie finansowe wykonania projektu to około 70%. Projekt jest realizowany w Porcie Północnym w Gdańsku na terenie około 232 ha (w tym powierzchnia prac czerpalnych to 145 ha). W ramach projektu rozbudowywany jest układ falochronów, odpowiadających za osłonięcie wschodniej strony Portu Północnego.

– Rdzeń budowli hydrotechnicznej tj. rozbudowywanych falochronów, składa się ze specjalnie prefabrykowanych skrzyń pływających, które zostały wyprodukowane na celowo do tego projektu sprowadzonym z Hiszpanii i przystosowanym dla gabarytów projektu suchym doku. Analogiczne rozwiązanie było zastosowane pierwszy raz przy budowie Portu Gdynia, a kolejny przy budowie Portu Północnego w latach 70-tych XX wieku. Tym razem jednak, skrzynie nie są prefabrykowane na plaży, jak to miało miejsce w przypadku historycznej, gdyńskiej budowy. Do budowy skrzyń wykorzystano technologię ślizgową, która pozwala na prefabrykację elementów w cyklu około siedmiu dni (od 6 do 10, zależy to w dużym stopniu od temperatury zewnętrznej) przy pracy 24/7 – powiedziała Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, z-ca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. technicznych i jednocześnie pełnomocnik dyrektora ds. realizacji projektu.

Zakres prac, realizowanych w ramach projektu w kilku odrębnych kontraktów, dotyczy:

  • budowy nowego falochronu osłonowego na przedłużeniu istniejącego falochronu wyspowego (całkowita długość nowej konstrukcji wyniesie 853 m) – realizowane przez konsorcjum firm PORR SA – Rover Maritime S.L. – Roverpol Sp. z o.o. – obecnie w końcowej fazie, zakończenie planowane na sierpień 2021 roku
  • remontu falochronu wyspowego północnego (o długości 1625 m) – postępowanie przetargowe w toku
  • budowy platformy dla ptaków, która zlokalizowana będzie pomiędzy istniejącym falochronem wyspowym, a jego projektowanym przedłużeniem – obecnie realizowane przez konsorcjum firm PORR SA – Rover Maritime S.L. – Roverpol Sp. z o.o., zakończenie planowane na koniec sierpnia 2021 roku
  • budowy nowego „Południowo – Wschodniego” falochronu (o długości 826 m) – obecnie realizowane przez konsorcjum firm PORR SA – Rover Maritime S.L. – Roverpol Sp. z o.o., zakończenie planowane na koniec sierpnia 2021 roku
  • wykonania robót czerpalnych na projektowanych torach wodnych i obrotnicach wraz z odpowiednim rozmieszczeniem oznakowania nawigacyjnego – przetarg (drugi z kolei) zostanie ogłoszony na przełomie maja i czerwca br.

– Projekty hydrotechniczne o wysokim stopniu skomplikowania stanowią ważną część portfolio PORR. Doświadczenie zdobyte przez nas w tym obszarze budownictwa zapewnia wysoki poziom i terminowość wykonania, czego przykładem jest pomyślna realizacja kontraktu realizowanego w gdańskim Porcie Północnym. Wspólnie z naszym konsorcjantem Rover Maritime S.L. – Roverpol, z dużą satysfakcją wykonujemy powierzone nam zadanie, które przełoży się na poprawę bezpieczeństwa oraz przepustowości żeglugi w porcie – powiedział Krzysztof Laskowski, członek zarządu PORR S.A., odpowiedzialny za budownictwo infrastrukturalne.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem mgr. inż. Łukasza Małkiewicza, dyrektora projektu z konsorcjum firm PORR SA – Rover Maritime S.L. – Roverpol Sp. z o.o., wykonawcy większości robót w ramach całego projektu, a mianowicie:

  • robót budowlanych w zakresie remontu oraz wydłużenia istniejącego falochronu wyspowego
  • robót budowlanych w zakresie budowy nowego falochronu osłonowego.

Artykuł ukazał się w dwumiesięczniku naukowo-technicznym „Inżynieria Morska i Geotechnika” (nr 6/2020) i opisuje bardzo ciekawe rozwiązania inżynieryjne, zastosowane w projektu, w tym prefabrykację wielkogabarytowych skrzyń pływających (poczytaj tu – kliknij).

Tekst: materiały prasowe UM Gdynia

Zdjęcia: wykonawca kontraktu

Previous

Udział podchorążych w ćwiczeniu Renegade/Sarex-21

Next

Rozmowa z prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownikiem Katedry Zarządzania Transportem Instytutu Zarządzania, dr. hab. Michałem Plucińskim

Zobacz również