Zderzenie dwóch okrętów. Pożar! Rozbitkowie w wodzie! To na szczęście nie tytuły artykułów, ale ćwiczenie Renegade/Sarex-21, w którym brali udział między innymi podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej. Stanowili oni grupę osób poszkodowanych w wyniku kolizji jednostek. Byli ewakuowani śmigłowcami na ląd, a przede wszystkim mogli zobaczyć takie ćwiczenie „od środka”. To bardzo ważne doświadczenie dla przyszłych oficerów okrętowych.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z udziału podchorążych AMW w ćwiczeniu:

W trakcie ćwiczenia zaplanowano cztery epizody z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na obszarze lądowym i morskim. Ćwiczenie realizowane jest w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Pierwszy epizod dotyczył uprowadzenia cywilnego statku powietrznego, jako możliwego środka ataku o charakterze terrorystycznym, stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Drugim z epizodów była operacja masowej ewakuacji (ang. MASSEVAC) w związku z kolizją dwóch okrętów z poszkodowanymi osobami na płonących i tonących jednostkach. Scenariusz zakładał przeprowadzenie akcji ratowniczej polegającej na masowej ewakuacji osób z katastrofy w pasie przybrzeżnym na wysokości Łeby, około 200 osób. Ponadto, kolejnymi założeniami było ratowanie mienia wojskowego oraz transport poszkodowanych do placówek medycznych. W tym epizodzie, w roli osób poszkodowanych i ewakuowanych wzięli udział podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej. W sumie w ćwiczeniu uczestniczyło 76 studentów wojskowych wydziałów: Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego oraz Mechaniczno-Elektrycznego wraz z dowódcą por. mar. Markiem Pazdą.

Kolejne dwa epizody będą natomiast związane z przeprowadzeniem akcji poszukiwawczo – ratowniczych po zdarzeniach lotniczych (aplikacyjne rozbicie się statków powietrznych w terenach trudno dostępnych). Głównym celem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu obrony powierzanej oraz ratownictwa lotniczego i morskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego.

W ćwiczeniu biorą udział między innymi następujące podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w państwie oraz prowadzenie działań ratowniczych i ratunkowych: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami wojskowymi, Żandarmeria Wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż oraz podchorążowie uczelni wojskowych.

Źródło: https://www.wojsko-polskie.pl/dorsz/articles/news/

Zdjęcia: bsmt pchor. Anita Fifando

Previous

Ćwiczenia antyterrorystyczne oraz poszukiwawczo-ratownicze

Next

Trwa jeden z największych projektów hydrotechnicznych ostatnich lat - modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku

Zobacz również